AUTHORS 88.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5
Many people have contributed code included in the Free Software
Foundation's distribution of GNU Emacs. To show our appreciation for
their public spirit, we list here in alphabetical order a condensed
list of their contributions.

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
6
Aaron Larson: changed bibtex.el
7

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
8 9
Aaron S. Hawley: changed files.texi files.el isearch.el misc.texi

10 11 12 13
Abraham Nahum: changed configure.in dgux4.h sysdep.c

Abramo Bagnara: changed term.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
14
Adrian Aichner: changed erc-log.el erc.el erc-autojoin.el erc-backend.el
Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
15
 erc-dcc.el erc-members.el erc-nets.el erc-sound.el etags.c
16
 gnus-score.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
17

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
18
Adrian Colley: changed aix3-2.h
19

20
Adrian Lanz: changed mail-source.el spam.el
21

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
22
Agust,Am(Bn Mart,Am(Bn: changed flyspell.el ispell.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
23

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
24
Aidan Kehoe: changed lread.c mm-util.el erc.el objects.texi
25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ake Stenhoff: wrote imenu.el
and changed cc-mode.el perl-mode.el

Aki Vehtari: changed bibtex.el gnus-art.el gnus-score.el gnus-sum.el
 nnmail.el tar-mode.el

Alakazam Petrofsky: changed hanoi.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
34
Alan Mackenzie: wrote cc-awk.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
35
and changed cc-cmds.el cc-mode.el cc-engine.el cc-defs.el cc-vars.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
36 37 38
 cc-langs.el cc-mode.texi cc-styles.el cc-align.el cc-fonts.el lread.c
 programs.texi cc-subword.el isearch.el lisp.el search.texi startup.el
 subr.el text.texi buffers.texi cc-fix.el and 18 other files
39

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
40 41 42
Alan Shutko: changed diary-lib.el calendar.el bindings.el cal-hebrew.el
 easy-mmode.el gnus-sum.el ibuf-ext.el ibuffer.el lunar.el macros.el
 solar.el
43

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
44
Alastair Burt: changed gnus-art.el smiley.el
45 46 47

Albert L. Ting: changed gnus-group.el mail-hist.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
48 49
Alex Coventry: changed files.el

Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
50
Alex Ott: changed TUTORIAL.ru ru-refcard.tex ispell.el ru-refcard.ps
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
51

52 53
Alex Rezinsky: wrote which-func.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
54 55 56 57 58 59
Alex Schroeder: wrote ansi-color.el cus-theme.el erc-compat.el
 erc-hecomplete.el erc-join.el erc-lang.el erc-ring.el master.el
 spam-stat.el sql.el
and changed erc.el erc-track.el erc-button.el erc-stamp.el erc-match.el
 erc-autoaway.el erc-nickserv.el Makefile erc-autojoin.el erc-fill.el
 erc-pcomplete.el erc-complete.el erc-ibuffer.el erc-members.el
Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
60
 rcirc.texi comint.el custom.el erc-bbdb.el erc-chess.el erc-ezbounce.el
61
 erc-imenu.el and 26 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
62 63

Alexander Klimov: changed man.el
64

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
65 66
Alexander Kreuzer: changed nnrss.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
67 68
Alexander L. Belikoff: wrote erc.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
69
Alexander Pohoyda: changed rmailsum.el man.el rmail.el sendmail.el
70

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
71 72
Alexander Shopov: changed code-pages.el

73 74 75
Alexander Zhuckov: changed ebrowse.c

Alexandre Oliva: wrote gnus-mlspl.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
76 77 78
and changed unexelf.c format.el iris4d.h iris5d.h unexsgi.c

Alexandre Veyrenc: changed fr-refcard.tex
79 80 81

Alfred Correira: changed generic-x.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
82
Alfred M. Szmidt: changed compile.el html2text.el openbsd.h
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
83

Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
84 85
Alfredo Finelli: changed TUTORIAL.it

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
86
Alin C. Soare: changed lisp-mode.el hexl.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
87

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
88 89
Ami Fischman: changed calendar.el diary-lib.el

90 91 92 93 94 95
Anders Holst: wrote hippie-exp.el

Anders Lindgren: wrote autorevert.el cwarn.el follow.el
and changed font-lock.el etags.c compile.el

Andre Spiegel: changed vc.el vc-hooks.el vc-cvs.el vc-rcs.el vc-sccs.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
96
 files.el dired.el files.texi cperl-mode.el ediff-util.el log-view.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
97 98
 parse-time.el startup.el tramp-vc.el vc-arch.el vc-mcvs.el vc-svn.el
 vcdiff viper-util.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
99

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
100
Andre Srinivasan: changed gnus-group.el gnus-sum.el gnus.texi message.el
101 102
 mm-decode.el mml.el nnmail.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
103
Andrea Russo: changed erc-dcc.el info-look.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
104 105 106

Andreas B,A|(Bsching: changed emacsclient.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
107 108 109 110 111
Andreas Fuchs: wrote erc-ezbounce.el erc-fill.el erc-match.el
 erc-replace.el erc-truncate.el
and changed erc.el erc-bbdb.el erc-button.el erc-log.el erc-stamp.el
 erc-autoaway.el erc-autojoin.el erc-dcc.el erc-imenu.el erc-list.el
 erc-members.el erc-menu.el erc-netsplit.el erc-notify.el erc-ring.el
112 113
 erc-speedbar.el erc-track.el erc-xdcc.el gnus-registry.el mml-sec.el
 mml2015.el
114

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
115
Andreas Jaeger: changed gnus-msg.el gnus-start.el gnus-xmas.el
116
 nnfolder.el nnml.el
117

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
118
Andreas Leue: changed artist.el
119 120 121

Andreas Luik: changed xfns.c xterm.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
122
Andreas Schwab: changed Makefile.in files.el lisp.h xdisp.c configure.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
123
 alloc.c fns.c print.c coding.c editfns.c dired.el info.el eval.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
124 125
 fileio.c simple.el buffer.c minibuf.c process.c xterm.c emacs.c
 keyboard.c and 449 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
126

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
127 128 129 130 131
Andreas Seltenreich: changed nnweb.el gnus.texi nnslashdot.el
 gnus-util.el mm-uu.el url-http.el battery.el comint.el easy-mmode.el
 gmm-utils.el gnus-art.el gnus-ml.el gnus-msg.el gnus-srvr.el
 gnus-start.el gnus-sum.el gnus.el message.el mm-url.el url-cookie.el
 xterm.c
132 133

Andrew Choi: wrote mac-win.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
134 135 136
and changed macterm.c mac.c macfns.c INSTALL macmenu.c darwin.h macterm.h
 sysdep.c emacs.c fontset.c frame.c keyboard.c macgui.h xfaces.c Emacs.r
 README cw5-mcp.xml cw6-mcp.xml dispextern.h make-package makefile.MPW
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
137
 and 61 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
138 139

Andrew Cohen: changed dns.el
140 141 142 143 144

Andrew Csillag: wrote m4-mode.el

Andrew Hall: changed paren.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
145 146 147
Andrew Innes: changed makefile.w32-in w32fns.c w32term.c w32.c w32proc.c
 fileio.c gmake.defs dos-w32.el ms-w32.h nmake.defs w32-fns.el w32term.h
 unexw32.c w32menu.c w32xfns.c addpm.c cmdproxy.c emacs.c w32-win.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
148
 w32inevt.c configure.bat and 135 other files
149 150 151 152

Andrew Oram: changed man/calendar.texi
 miscellaneous changes to files in man/

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
153 154
Andrey Slusar: changed gnus.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
155 156
Andrey Zhdanov: changed gud.el

157 158
Andy Norman: wrote ange-ftp.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
159
Andy Petrusenco: changed w32term.c
160

Glenn Morris's avatar
Glenn Morris committed
161 162
Anna M. Bigatti: wrote cal-html.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
163
Ari Roponen: changed atimer.c startup.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
164

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
165 166
Arisawa Akihiro: changed mm-decode.el mm-view.el ps-print.el time.el
 utf-8.el
167 168 169

Arne Georg Gleditsch: changed gnus-sum.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
170
Arne J,Ax(Brgensen: wrote latexenc.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
171 172
and changed smime.el gnus-art.el gnus-sieve.el ldap.el message.el
 mm-decode.el mule-conf.el nnimap.el nnrss.el wid-edit.el
173

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
174 175 176
Artem Chuprina: changed message.el

Ashwin Ram: wrote refer.el
177

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
178
Aubrey Jaffer: changed info.el unexelf.c
179 180 181

Axel Boldt: changed ehelp.el electric.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
182 183
B. Anyos: changed w32term.c

184 185 186 187 188 189
Barry A. Warsaw: wrote assoc.el elp.el man.el regi.el reporter.el
 supercite.el
and changed cc-mode.el cc-cmds.el cc-engine.el cc-langs.el cc-styles.el
 cc-vars.el c++-mode.el cc-menus.el cc-align.el cc-defs.el cplus-md1.el
 syntax.c syntax.h

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
190
Barry Fishman: changed gnu-linux.h
191

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
192 193
Ben A. Mesander: wrote erc-dcc.el

194 195 196 197 198
Ben Harris: changed configure.in

Ben Key: changed w32.c w32fns.c w32menu.c makefile.w32-in w32.h w32term.c
 emacs.c gmake.defs ms-w32.h nmake.defs sound.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
199
Ben North: changed outline.el fill.el isearch.el lisp-mode.el paren.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
200
 w32term.c xfaces.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
201

202 203
Benjamin Drieu: wrote pong.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
204 205
Benjamin Riefenstahl: changed emacs.c mac-win.el macterm.c ms-w32.h
 mule-cmds.el runemacs.c tcl.el w32.c w32.h w32select.c
206

207 208
Benjamin Rutt: changed vc.el gnus-msg.el message.el diff-mode.el ffap.el
 gnus-dired.el nnimap.el nnmbox.el simple.el vc-cvs.el
209

Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
210 211
Bill Atkins: changed wdired.el

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
Bill Burton: changed ptx.h sequent-ptx.h

Bill Carpenter: wrote feedmail.el (public domain)

Bill Mann: changed configure.in unexaix.c ibmrs6000.h usg5-4-3.h

Bill Pringlemeir: changed messcompat.el

Bill Richter: changed fill.el quail.el ccl.el encoded-kb.el fontset.el
 kinsoku.el kkc.el mule-cmds.el mule-conf.el mule-util.el mule.el

Bill Rosenblatt: wrote float.el

Bill Rozas: wrote scheme.el
and changed xscheme.el

228 229
Bill White: changed gnus-start.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
230 231 232 233 234
Bill Wohler: wrote mh-buffers.el mh-comp.el mh-compat.el mh-e.el
 mh-folder.el mh-funcs.el mh-letter.el mh-loaddefs.el mh-mime.el
 mh-scan.el mh-seq.el mh-show.el mh-utils.el mh-xface.el
and changed mh-customize.el mh-index.el MH-E-NEWS mh-alias.el Makefile
 mh-identity.el mh-pick.el README mh-speed.el mh-init.el mh-junk.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
235 236
 mh-e.texi mh-acros.el mh-gnus.el mh-search.el mh-unit.el mh-inc.el
 mh-xemacs-compat.el mh-print.el Makefile.in image.el and 88 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
237 238

Bjorn Solberg: changed nnimap.el
239

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
240 241
Bj,Av(Brn Lindstr,Av(Bm: changed rcirc.texi

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
242 243 244 245
Bj,Av(Brn Torkelsson: changed gnus-art.el gnus-group.el gnus-srvr.el
 gnus-sum.el gnus-mlspl.el gnus-msg.el message.el dgnushack.el
 gnus-agent.el gnus-cus.el gnus-gl.el gnus-nocem.el gnus-score.el
 gnus-topic.el gnus.el mail-source.el nnmail.el
246

247 248
Bj,Ax(Brn Mork: changed gnus-agent.el message.el mml2015.el

249 250 251 252 253 254 255 256 257
Blitz Product Development Corporation: wrote ispell.el

Boaz Ben-Zvi: wrote profile.el

Bob Glickstein: wrote sregex.el
and changed isearch.el sendmail.el

Bob Halley: changed esh-io.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
258
Bob Rogers: changed ffap.el thingatpt.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
259

260 261 262 263 264 265 266 267 268
Bob Weiner: changed info.el quail.el

Boris Goldowsky: wrote avoid.el descr-text.el enriched.el facemenu.el
 format.el shadowfile.el
and changed fill.el simple.el indent.el paragraphs.el cmds.c intervals.c
 intervals.h add-log.el cc-mode.el enriched.doc fileio.c make-mode.el
 text-mode.el textprop.c ada.el allout.el awk-mode.el bibtex.el buffer.c
 buffer.h c-mode.el and 38 other files

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
269 270
Boris Samorodov: changed imap.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
271 272
Boyd Lynn Gerber: changed configure.in

273 274 275 276
Brad Howes: changed gnus-demon.el

Brad Miller: wrote gnus-gl.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
277
Brendan Kehoe: changed hpux9.h
278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

Brian D. Carlstrom: changed gud.el smtpmail.el

Brian Fox: changed Makefile.in configure.in minibuf.c dired.el files.el
 rmail.el search.c simple.el sysdep.c Makefile compile.el forms.texi
 frame.c info.texi keyboard.c make-dist subr.el systty.h xterm.c INSTALL
 alloc.c and 44 other files

Brian Marick: wrote hideif.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
288 289 290 291 292
Brian P Templeton: changed erc.el erc-compat.el erc-fill.el
 erc-nickserv.el erc-pcomplete.el erc-stamp.el erc-track.el

Brian Palmer: changed erc.el erc-list.el

293 294 295 296 297 298
Brian Preble: changed abbrev.el apropos.el asm-mode.el doctex.el
 abbrevlist.el ada.el add-log.el appt.el array.el autoload.el
 awk-mode.el bg-mouse.el bib-mode.el blackbox.el buff-menu.el
 bug-screen.el bytecomp.el c++-mode.el c-comment.el c-fill.el c-mode.el
 and 92 other files

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
299 300
Bruno Haible: changed INSTALL emacs.1 epaths.in info.el paths.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
301
Bryan D. O'connor: changed make-package
302

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
303 304 305
Bryan Henderson: changed Makefile term.el

Bryan O'sullivan: changed ange-ftp.el
306 307 308 309 310 311 312

Caleb Deupree: changed winnt.el

Carl D. Roth: changed gnus-nocem.el

Carsten Bormann: changed ibmrs6000.h

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
313 314
Carsten Dominik: wrote idlw-complete-structtag.el idlw-toolbar.el org.el
 reftex-auc.el reftex-cite.el reftex-dcr.el reftex-global.el
315 316
 reftex-index.el reftex-parse.el reftex-ref.el reftex-sel.el
 reftex-toc.el reftex-vars.el reftex.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
317
and changed org.texi orgcard.tex idlw-shell.el idlwave.el idlw-rinfo.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
318
 reftex.texi reftex-vcr.el diary-lib.el bibtex.el bookmark.el files.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
319
 idlwave-rinfo.el idlwave-shell.el idlwave-toolbar.el
320 321 322 323 324

Caveh Jalali: changed configure.in intel386.h sol2-4.h

Changwoo Ryu: changed files.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
325 326
Chao-Hong Liu: changed TUTORIAL.cn TUTORIAL.zh

327 328 329 330 331
Charles Hannum: changed aix3-1.h aix3-2.h configure ibmrs6000.h
 keyboard.c netbsd.h pop.c sysdep.c systime.h systty.h xrdb.c

Charlie Martin: wrote autoinsert.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
332 333
Cheng Gao: changed MORE.STUFF flymake.el tips.texi url-dired.el
 url-file.el url-handlers.el url-http.el url-nfs.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
334

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
335
Chong Yidong: changed cus-edit.el simple.el files.el custom.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
336
 display.texi xdisp.c longlines.el files.texi info.el keyboard.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
337 338
 compile.el custom.texi text.texi xterm.c frames.texi image-mode.el
 mouse.el misc.texi startup.el wid-edit.el cus-theme.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
339
 and 297 other files
340 341 342 343 344 345

Chris Hanson: changed xscheme.el scheme.el xterm.c hpux.h x11term.c
 hp9000s300.h keyboard.c process.c texinfmt.el emacsclient.c sort.el
 syntax.c texnfo-upd.el x11fns.c xfns.c dired.el fileio.c hp9000s800.h
 indent.c info.el man.el and 17 other files

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
346
Chris Moore: changed dired.el hexl.el replace.el Makefile.in gnus-sum.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
347 348
 isearch.el jka-cmpr-hook.el pgg-gpg.el pgg-pgp.el pgg-pgp5.el
 tutorial.el wdired.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
349 350 351

Chris Prince: changed w32term.c

352 353 354 355 356 357 358
Chris Smith: wrote icon.el
and changed icon-mode.el

Christian Limpach: changed configure.in

Christian Lynbech: changed appt.el emacsserver.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
359 360
Christian Neukirchen: changed mm-util.el

361 362 363 364
Christian Plaunt: wrote soundex.el

Christian Von Roques: changed gnus-start.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
365 366
Christoph Bauer: changed configure.in

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
367 368
Christoph Conrad: changed gnus-agent.el gnus-score.el makefile.w32-in
 qp.el
369 370

Christoph Wedler: wrote antlr-mode.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
371 372
and changed format.el gnus-art.el gnus-picon.el message.el register.el
 smiley.el texinfmt.el
373

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
374 375
Christopher Allan Webber: changed gamegrid.el tetris.el

376
Christopher J. Madsen: wrote decipher.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
377 378
and changed files.el ispell.el replace.el time.el

379
Chunyu Wang: changed gnus-art.el pcl-cvs.texi
380

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
381 382
Claudio Fontana: changed Makefile.in

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
383 384 385
Colin Marquardt: changed gnus.el message.el

Colin Rafferty: changed message.el
386 387 388 389 390 391

Colin Walters: wrote ibuf-ext.el ibuf-macs.el ibuffer.el
and changed calc.el replace.el update-game-score.c calc-ext.el
 calc-misc.el Makefile.in calc-macs.el calc-mode.el calc-graph.el
 gamegrid.el calc-aent.el calc-bin.el calc-embed.el calc-keypd.el
 calc-math.el calc-prog.el calc-units.el calcalg2.el font-core.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
392
 info.el calc-alg.el and 78 other files
393

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
394 395
Craig Mcdaniel: changed sheap.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
396 397
Daiki Ueno: wrote pgg-def.el pgg-gpg.el pgg-parse.el pgg-pgp.el
 pgg-pgp5.el pgg.el starttls.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
398
and changed gnus-sum.el mml2015.el gnus-agent.el gnus-srvr.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
399
 message.texi mml1991.el pgg.texi
400

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
401 402
Dale Gulledge: changed TUTORIAL.eo

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
403
Dale Hagglund: changed unexelf.c
404 405

Dale R. Worley: wrote emerge.el (public domain)
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
406
and changed mail-extr.el
407

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
408 409 410
Damien Elmes: changed erc.el erc-dcc.el erc-track.el erc-log.el
 erc-pcomplete.el README erc-button.el erc-nets.el erc-ring.el Makefile
 erc-fill.el erc-match.el erc-members.el erc-nickserv.el
411 412 413

Damon Anton Permezel: wrote hanoi.el (public domain)

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
414
Dan Christensen: changed gnus-sum.el nnfolder.el gnus-art.el
415
 gnus-group.el gnus-registry.el gnus-score.el nndoc.el nnmail.el
416 417

Dan Nicolaescu: wrote iris-ansi.el romanian.el
Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
418
and changed term.el xterm.el hideshow.el isearch.el icon.el lisp.h
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
419
 cus-edit.el faces.el font-lock.el grep.el sh-script.el eterm-color.ti
Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
420
 ibuffer.el rxvt.el vhdl-mode.el xterm.c bindings.el compile.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
421
 dabbrev.el imenu.el outline.el and 166 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
422

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
423
Daniel Brockman: changed cus-start.el format-spec.el ibuffer.el rcirc.el
424 425 426 427 428

Daniel Laliberte: wrote cl-specs.el cust-print.el edebug.el hideif.el
 isearch.el
and changed mlconvert.el eval-region.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
Daniel M Coffman: changed arc-mode.el

Daniel N,Ai(Bri: changed message.el

Daniel Ortmann: changed paragraphs.el

Daniel Pfeiffer: wrote conf-mode.el copyright.el executable.el
 sh-script.el skeleton.el two-column.el wyse50.el
and changed compile.el files.el make-mode.el apropos.el buff-menu.el
 font-lock.el grep.el mpuz.el sgml-mode.el autoinsert.el cperl-mode.el
 facemenu.el gomoku.el help.el imenu.el autoload.el autorevert.el
 bindings.el button.el cc-fonts.el cc-mode.el and 12 other files
441 442

Daniel Pittman: wrote tramp-vc.el
443
and changed gnus-spec.el gnus-sum.el nnimap.el
444 445 446 447 448

Daniel Quinlan: changed dired.el info.el

Danny Roozendaal: wrote handwrite.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
449
Danny Siu: changed gnus-picon.el gnus-sum.el nndoc.el nnimap.el smiley.el
450 451 452 453 454 455 456

Darren Stalder: changed gnus-util.el

Darrin B. Jewell: changed etags.c lisp.h

Dave Lambert: changed sol2-5.h xfns.c xterm.c xterm.h

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
457 458
Dave Love: wrote autoarg.el autoconf.el benchmark.el cfengine.el
 code-pages.el elide-head.el georgian.el hl-line.el latin-8.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
459 460 461 462
 latin-9.el latin1-disp.el python.el refill.el rfc1345.el sgml-input.el
 smiley.el subst-big5.el subst-gb2312.el subst-jis.el subst-ksc.el
 tool-bar.el ucs-tables.el uni-input.el utf-16.el utf-7.el utf-8-lang.el
 welsh.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
463 464
and changed configure.in Makefile.in help.el fortran.el browse-url.el
 mule-cmds.el simple.el xterm.c cus-edit.el files.el info.el mule.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
465
 wid-edit.el fns.c vc.el rfc2047.el bindings.el cus-start.el buffer.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
466
 byte-opt.el bytecomp.el and 727 other files
467 468 469

Dave Pearson: wrote 5x5.el quickurl.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
470 471 472
David A. Capello: changed etags.c

David Abrahams: changed coding.c
473 474 475 476 477

David Bakhash: wrote strokes.el

David Byers: changed minibuf.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
478 479 480
David Casperson: changed menu-bar.el tex-mode.el

David Edmondson: changed message.el gnus-cite.el imap.el mm-view.el
481
 nnfolder.el nnml.el
482 483 484 485

David Gillespie: wrote calc-aent.el calc-alg.el calc-arith.el calc-bin.el
 calc-comb.el calc-cplx.el calc-embed.el calc-ext.el calc-fin.el
 calc-forms.el calc-frac.el calc-funcs.el calc-graph.el calc-help.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
486 487 488 489 490 491 492
 calc-incom.el calc-keypd.el calc-lang.el calc-macs.el calc-map.el
 calc-math.el calc-misc.el calc-mode.el calc-mtx.el calc-poly.el
 calc-prog.el calc-rewr.el calc-rules.el calc-sel.el calc-stat.el
 calc-store.el calc-stuff.el calc-trail.el calc-undo.el calc-units.el
 calc-vec.el calc-yank.el calc.el calcalg2.el calcalg3.el calccomp.el
 calcsel2.el cl-compat.el cl-extra.el cl-macs.el cl-seq.el cl.el
 cl.texinfo complete.el edmacro.el
493 494
and changed info.el bytecomp.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
495
David Hansen: changed nnrss.el cc-cmds.el lisp.el pcomplete.el tempo.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
496

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
497 498 499 500 501
David Hedbor: changed gnus-art.el mm-decode.el mm-view.el gnus-agent.el
 gnus-cite.el gnus-cus.el gnus-eform.el gnus-group.el gnus-msg.el
 gnus-score.el gnus-spec.el gnus-util.el gnus.el mail-source.el
 message.el mm-encode.el mm-util.el nndoc.el nnmail.el score-mode.el
 webmail.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
502 503 504

David Hunter: changed config.nt flymake.el ms-w32.h process.c

505 506 507 508 509
David J. Mackenzie: changed configure.in etags.c fakemail.c movemail.c
 wakeup.c Makefile cvtmail.c qsort.c termcap.c yow.c Makefile.in
 avoid.el b2m.c digest-doc.c emacsclient.c emacsserver.c emacstool.c
 etags-vmslib.c fortran.el hexl.c isearch.el and 12 other files

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
510
David Kastrup: changed greek.el replace.el faq.texi search.c ange-ftp.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
511
 help.el mouse.el Makefile.in calc.el desktop.el keymaps.texi
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
512 513
 meta-mode.el process.c search.texi subr.el woman.el DEBUG DEVEL.HUMOR
 MAILINGLISTS autoload.el browse-url.el and 37 other files
514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524

David K,Ae(Bgedal: wrote tempo.el
and changed sendmail.el xmenu.c

David Lawrence: changed loaddefs.el comint.el simple.el files.el
 c++-mode.el compile.el inf-lisp.el shell.el tex-mode.el MACHINES
 Makefile c-mode.el cl.el dired.el emacs.1 emacsserver.c emerge.el
 gnus.el history.el lisp-mode.el lisp.el and 78 other files

David M. Brown: wrote array.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
525 526 527
David M. Koppelman: changed hi-lock.el display.texi

David M. Koppelman, Koppel@Ece.Lsu.Edu: wrote hi-lock.el
528 529 530 531

David M. Smith: wrote ielm.el
and changed imenu.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
532 533
David Mccabe: changed lisp-mode.el

534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544
David Megginson: wrote derived.el
and changed mode-clone.el

David Moore: wrote nnvirtual.el
and changed gnus-xmas.el

David Mosberger-Tang: changed alpha.h unexelf.c cm.h config.in
 configure.in cvtmail.c data.c dispnew.c emacsserver.c etags.c
 fakemail.c keyboard.c mem-limits.h process.c profile.c sorted-doc.c
 sysdep.c terminfo.c unexelf1.c yow.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
545
David Ponce: wrote recentf.el ruler-mode.el tree-widget.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
546
and changed w32menu.c w32term.c close.png close.xpm empty.png empty.xpm
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
547 548 549
 end-guide.png end-guide.xpm files.el guide.png guide.xpm handle.png
 handle.xpm keyboard.c leaf.png leaf.xpm no-guide.png no-guide.xpm
 no-handle.png no-handle.xpm open.png and 21 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
550

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
551
David Reitter: wrote mailclient.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
552
and changed commands.h cus-edit.el easy-mmode.el emacsbug.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
553 554
 emacsclient.c keymap.c macterm.c menu-bar.el minibuf.c python.el
 sendmail.el url-http.el
555 556 557

David Robinson: changed menu-bar.el x-win.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
558
David S. Goldberg: changed gnus-art.el message.el
559

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
560 561
David Vazquez: changed m4-mode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
562
David Z. Maze: changed nnml.el nnrss.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
563

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
564 565
Davis Herring: changed timeclock.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
566
Deanna Phillips: changed configure.in
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
567

568 569
Decklin Foster: changed nngateway.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
570 571 572 573 574
Deepak Goel: changed README ada-mode.el ada-xref.el appt.el apropos.el
 artist.el bibtex.el bookmark.el calc-forms.el calc-mode.el
 calc-units.el calc.el cmacexp.el decipher.el desktop.el diary-lib.el
 dired-aux.el dnd.el doctor.el ebnf2ps.el echistory.el
 and 50 other files
575

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
576 577
Denis Bueno: changed autorevert.el

578 579
Denis Howe: wrote browse-url.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
580 581
Denis St,A|(Bnkel: changed ibuf-ext.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
582
Derek Atkins: changed imap.el pgg-pgp.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
583

584 585 586 587
Derek L. Davies: changed gud.el

Detlev Zundel: wrote re-builder.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
588 589
Dhruva Krishnamurthy: changed makefile.w32-in

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
590 591
Diane Murray: changed erc.el erc-menu.el erc-backend.el erc-button.el
 erc-track.el erc-match.el erc-nets.el erc-list.el erc-autoaway.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
592 593 594
 erc-capab.el erc-nickserv.el erc-stamp.el erc-compat.el erc-fill.el
 erc-goodies.el erc-ibuffer.el erc-log.el Makefile erc-dcc.el
 erc-networks.el erc-nicklist.el and 32 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
595

596 597
Dick King: wrote uniquify.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
598 599 600 601
Didier Verna: wrote gnus-diary.el nndiary.el
and changed nntp.el gnus-art.el gnus-msg.el gnus-group.el gnus-start.el
 gnus-sum.el gnus-xmas.el gnus-picon.el gnus-salt.el cus-edit.el rect.el
 dgnushack.el gnus-agent.el gnus-ems.el gnus-fun.el gnus-topic.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
602
 gnus.texi message.el nnmail.el nnmbox.el smiley.el
603 604 605

Dirk Herrmann: changed bibtex.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
606 607 608
Dmitry Antipov: changed keyboard.c

Dominique De Waleffe: changed pcvs-info.el
609 610 611 612 613 614 615

Don Morrison: wrote dabbrev.el

Don Woods: changed replace.el

Doug Cutting: wrote disass.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
616 617
Doug Maxey: changed mouse.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
618
Drew Adams: changed speedbar.el
619 620 621

E. Jay Berkenbilt: changed flyspell.el ispell.el window.h

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
622 623 624 625 626 627
Ed L. Cashin: changed gnus-sum.el imap.el

Ed Swarthout: changed hexl.el

Eduardo Mu,Aq(Boz: changed dired.el ls-lisp.el

628 629 630 631 632
Edward M. Reingold: wrote cal-china.el cal-coptic.el cal-french.el
 cal-islam.el cal-iso.el cal-julian.el cal-menu.el cal-move.el
 cal-persia.el calendar.el diary-lib.el holidays.el lunar.el solar.el
and changed diary.el tex-mode.el cal-tex.el cal-mayan.el holiday.el
 cal-x.el cal-hebrew.el cal-chinese.el cal-dst.el diary-ins.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
633 634 635
 diary-insert.el cal-persian.el cal-islamic.el calendar.texi
 list-holidays.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
636 637
Edward O'connor: changed erc.el erc-viper.el erc-log.el erc-track.el
 viper.el erc-backend.el erc-chess.el erc-dcc.el erc-ezbounce.el
Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
638
 erc-goodies.el erc-list.el erc-macs.el erc-match.el erc-ring.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
639
 erc-stamp.el goto-addr.el python.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
640

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
641
Edwin Steiner: changed gnus-nocem.el
642

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
643 644
Ehud Karni: changed rmail.el aviion-intel.h compile.el complete.el
 configure.in frame.el rmailsum.el sort.el xdisp.c
645 646 647 648 649

Eirik Fuller: changed ralloc.c xterm.c

Eli Barzilay: wrote calculator.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
650
Eli Tziperman: wrote rmail-spam-filter.el
651

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
652
Eli Zaretskii: wrote codepage.el rxvt.el tty-colors.el
653
and changed msdos.c Makefile.in makefile.w32-in files.el info.el fileio.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
654
 startup.el mainmake.v2 config.bat rmail.el menu-bar.el pc-win.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
655 656
 simple.el msdos.h internal.el xfaces.c emacs.c frame.c INSTALL dosfns.c
 faces.el and 532 other files
657

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
658 659 660 661 662 663 664 665
Emanuele Giaquinta: changed rxvt.el configure.in etags.c frame.el
 sh-script.el text.texi

Emilio C. Lopes: changed woman.el cmuscheme.el help.el vc.el advice.el
 animate.el apropos.el artist.el bookmark.el cal-menu.el calc-prog.el
 calc-store.el calcalg3.el calendar.el calendar.texi checkdoc.el
 code-pages.el codepage.el compile.el completion.el cus-edit.el
 and 53 other files
666 667 668 669 670

Emmanuel Briot: wrote ada-prj.el xml.el
and changed ada-mode.el ada-stmt.el ada-xref.el

Enami Tsugutomo: changed frame.c keyboard.c dispnew.c fileio.c process.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
671 672 673
 xdisp.c add-log.el bytecomp.el configure.in editfns.c emacs.c frame.h
 gnus-group.el perl-mode.el rmailsum.el simple.el sysdep.c vc.el
 window.c window.el
674

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
675 676
Era Eriksson: changed dired.el shell.el

677 678 679
Eric Decker: changed hp9000s800.h hpux.h sysdep.c

Eric Ding: wrote goto-addr.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
680
and changed mh-utils.el mh-e.el mh-comp.el mh-mime.el
681

682 683
Eric Eide: changed gnus-xmas.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
684 685
Eric Hanchrow: changed TUTORIAL.es abbrev.el autorevert.el cperl-mode.el
 delphi.el dired.el emacsclient.c erc.el ispell.el make-dist
686

687 688 689 690
,AI(Bric Jacoboni: changed fr-refcard.tex

Eric Knauel: changed gnus.el spam-report.el spam.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
691 692
Eric M. Ludlam: wrote checkdoc.el dframe.el ezimage.el sb-image.el
 speedbar.el
693
and changed info.el rmail.el speedbspec.el gud.el Makefile.in comint.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
694 695 696 697
 dir lisp-mnt.el rmailout.el sb-*.xpm sb-dir+.xpm sb-dir-.xpm
 sb-dir-minus.xpm sb-dir-plus.xpm sb-dir.xpm sb-file+.xpm sb-file-.xpm
 sb-file.xpm sb-mail.xpm sb-pg-minus.xpm sb-pg-plus.xpm
 and 10 other files
698

699
Eric Marsden: changed gnus-cache.el url-util.el
700 701 702

Eric S. Raymond: wrote AT386.el asm-mode.el cookie1.el finder.el gud.el
 keyswap.el lisp-mnt.el loadhist.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
703 704 705 706
and changed vc.el Makefile.in files.el comint.el loaddefs.el simple.el
 vc-hooks.el cust-print.el dired.el emacsbug.el help.el isearch.el
 makefile.el tex-mode.el x-win.el bibtex.el buff-menu.el bytecomp.el
 c-mode.el cmulisp.el cmuscheme.el and 217 other files
707 708 709 710 711 712 713 714

Eric Youngdale: changed etags-vmslib.c

Erik Naggum: wrote disp-table.el latin-4.el latin-5.el mailheader.el
 parse-time.el
and changed simple.el emacs.c files.el lread.c rmail.el alloc.c editfns.c
 keyboard.c apropos.el configure.in dispnew.c filelock.c fns.c keymap.c
 lisp.h print.c process.c add-log.el buffer.c casetab.c cl-macs.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
715
 and 112 other files
716

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
717
Erik Toubro Nielsen: changed gnus-sum.el gnus-topic.el
718 719 720 721 722 723 724 725

Espen Skoglund: wrote pascal.el

Ethan Bradford: changed ispell.el ange-ftp.el gnus.el gnuspost.el lpr.el
 mailalias.el vt-control.el

Eugene Exarevsky: changed sql.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
726 727 728
Evgeni Dobrev: changed man.el

Evgeny Roubinchtein: changed mail-source.el pc-select.el
729 730 731 732 733

F. Thomas May: wrote blackbox.el

Fabrice Bauzac: changed dired-aux.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
734
Fabrice Popineau: changed etags.c gnus-cache.el
735

736 737
Faried Nawaz: changed message.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
738 739 740 741
Felix Lee: changed flyspell.el outline.el compile.el data.c gud.el
 nntp.el process.c vc.el xdisp.c

Ferenc Wagner: changed nnweb.el
742 743 744

Flemming Hoejstrup Hansen: changed forms.el

745
Florian Weimer: changed message.el gnus.el coding.c gnus.texi mm-util.el
746

Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
747 748
Francesc Rocher: changed cus-start.el macterm.c w32term.c xdisp.c xterm.c

749
Francesco Potort,Al(B: wrote cmacexp.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
750
and changed etags.c man.el delta.h undigest.el etags.1 comint.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
751 752
 configure.in uniquify.el latin-post.el maintaining.texi rmail.el
 Makefile.in etags.el latin-alt.el sgml-mode.el data.c european.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
753
 filelock.c files.el generic-x.el gud.el and 43 other files
754 755

Francis J. Wright: wrote woman.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
756
and changed dired.el comint.el files.el
757

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
758 759 760
Francis Litterio: changed erc.el erc-list.el erc-dcc.el erc-notify.el
 erc-button.el erc-goodies.el erc-nets.el erc-ring.el Makefile
 erc-pcomplete.el erc-backend.el erc-ibuffer.el erc-match.el
761 762
 erc-nickserv.el erc-page.el erc-speedbar.el gnus-util.el keymaps.texi
 message.el os.texi saveplace.el and 4 other files
763

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
764
Francois Felix Ingrand: changed gnus-salt.el
765 766 767 768 769

Frank Bennett: changed nnmail.el

Frank Bresz: wrote diff.el

770
Frank Schmitt: changed gnus-sum.el gnus-util.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
771 772 773

Frank Weinberg: changed gnus-art.el

774
Fran,Ag(Bois Pinard: changed nndoc.el allout.el bytecomp.el gnus-sum.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
775 776 777
 gnus-util.el gnus-uu.el make-mode.el nnmail.el rmailsum.el timezone.el

Fran,Ag(Bois-David Collin: changed message.el mm-decode.el
778 779 780 781 782

Fred Fish: changed linux.h unexec.c

Fred Oberhauser: changed nnmail.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
783 784
Frederic Han: changed iso-cvt.el

785 786 787 788 789 790 791 792 793
Frederic Lepied: wrote expand.el
and changed gnus.el

Frederic Pierresteguy: wrote widget.c
and changed xmenu.c xterm.c xfns.c dpx2.h lwlib.c rmailsum.el rmail.el
 xlwmenu.c xterm.h lwlib-Xaw.c lwlib-Xlw.c Makefile.in configure.in
 lwlib-Xaw.h lwlib-int.h xdisp.c compile.el editfns.c fns.c frame.h
 hilit19.el and 9 other files

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
794 795 796
Frederik Fouvry: changed sendmail.el TUTORIAL.nl emacs.bash faces.el
 filecache.el mailalias.el rmail.el thumbs.el

797 798
Fritz Knabe: changed mh-mime.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
799 800
Fr,Ai(Bd,Ai(Bric Bothamy: changed TUTORIAL.fr

801 802
G Dinesh Dutt: changed etags.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
803
Gareth Jones: changed fns.c gnus-score.el
804 805 806 807 808 809 810 811 812 813

Garrett Wollman: changed sendmail.el

Gary Byers: changed xenix.h

Gary D. Foster: wrote crisp.el scroll-all.el
and changed gnus-group.el gnus-topic.el

Gary Delp: wrote mailpost.el (public domain)

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
814 815
Gary Howell: changed server.el

816 817 818 819
Gary Oberbrunner: changed gud.el

Gary Wong: changed termcap.c tparam.c

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
820
Gaute B Strokkenes: changed imap.el gnus-fun.el mail-source.el process.c
821 822

Geoff Greene: changed message.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
823

824 825 826
Geoff Voelker: wrote lisp/makefile.nt nt.c nt.h ntheap.c ntheap.h
 ntinevt.c ntproc.c ntterm.c src/makefile.nt w32-fns.el windowsnt.h
 winnt.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
827 828 829
and changed w32.c w32fns.c fileio.c w32heap.c w32term.c w32inevt.c
 callproc.c s/ms-w32.h w32proc.c unexw32.c w32term.h dos-w32.el
 emacs.bat loadup.el w32-win.el emacs.c keyboard.c process.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
830
 w32console.c addpm.c cmdproxy.c and 106 other files
831

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
832 833
Georg C. F. Greve: changed pgg-gpg.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
834
George V. Reilly: changed emacs.ico
835 836 837

Georges Brun-Cottan: wrote easy-mmode.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
838
Gerd M,Av(Bllmann: wrote authors.el ebrowse.el jit-lock.el rx.el tooltip.el
839
and changed xdisp.c xterm.c dispnew.c dispextern.h xfns.c xfaces.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
840
 window.c keyboard.c lisp.h Makefile.in faces.el alloc.c buffer.c
841
 startup.el xterm.h fns.c simple.el term.c configure.in frame.c xmenu.c
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
842
 and 620 other files
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
843 844

Gergely Nagy: changed erc.el
845 846 847 848 849

Germano Caronni: changed ralloc.c

Gernot Heiser: changed refer.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
850
Giorgos Keramidas: changed configure.in MACHINES amdx86-64.h apropos.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
851
 display.texi fringe.c fringe.el lisp.h windows.texi xmenu.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
852

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
853
Giuseppe Scrivano: changed buffer.c configure.in sysdep.c xsmfns.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
854

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
855
Glenn Morris: changed f90.el diary-lib.el calendar.el fortran.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
856
 calendar.texi appt.el sh-script.el Makefile.in timeclock.el cal-menu.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
857 858 859
 files.el complete.el configure.in programs.texi startup.el MACHINES
 abbrevs.texi cal-hebrew.el cal-islam.el emacs.texi faq.texi
 and 151 other files
860 861 862 863 864

Glynn Clements: wrote gamegrid.el snake.el tetris.el

Gordon Matzigkeit: changed gnus-uu.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
865 866
Greg Hill: changed bytecomp.el

867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877
Greg Hudson: changed configure.in indent.c

Greg Klanderman: changed messagexmas.el

Greg Mcgary: changed tar-mode.el

Greg Stark: changed gnus-ems.el timezone.el

Gregor Schmid: wrote tcl-mode.el
and changed intervals.c intervals.h textprop.c dispnew.c indent.c xdisp.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
878 879 880 881
Gregorio Gervasio, Jr.: changed gnus-sum.el

Gregory Chernov: changed nnslashdot.el

882 883
Gregory Neil Shapiro: changed mailabbrev.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
884 885
Guanpeng Xu: changed add-log.el TUTORIAL.cn display.texi mouse.el
 type-break.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
886

887 888 889 890
Guillermo J. Rozas: wrote fakemail.c

Gunnar Horrigmo: changed gnus-sum.el

Kim F. Storm's avatar
Update.  
Kim F. Storm committed
891
Gustav H,Ae(Bllberg: changed compile.el rect.el
892 893 894

Guy Geens: changed gnus-score.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
895 896 897 898
G,Av(Bran Uddeborg: changed isc4-1.h

Hallvard B. Furuseth: changed gnus-util.el editfns.c gnus-cache.el
 gnus-sum.el lread.c messcompat.el nntp.el print.c process.c search.c
899

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
900
Han Boetes: changed netbsd.h
901 902 903 904 905 906

Han-Wen Nienhuys: changed emacsclient.c server.el

Hans Chalupsky: wrote advice.el trace.el
and changed bytecomp.el

907 908
Hans De Graaff: changed mml.el

909 910 911 912
Hans Henrik Eriksen: wrote simula.el

Harald Maier: changed w32heap.c

913 914 915
Harald Meland: changed gnus-art.el gnus-salt.el gnus-score.el
 gnus-util.el gnus-win.el

916 917
Heiko Muenkel: changed b2m.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
918
Helmut Waitzmann: changed gnus-sum.el gnus.texi
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
919

920 921
Henrik Enberg: changed gnus-art.el gnus-msg.el lread.c rmailout.el
 xfaces.c
922 923 924

Henry Guillaume: wrote find-file.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
925
Henry Kautz: wrote bib-mode.el refbib.el
926 927 928

Hewlett-Packard: changed emacsclient.c emacsserver.c keyboard.c server.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
929 930 931
Hideki Iwamoto: changed etags.c

Hiroshi Fujishima: changed faq.texi mail-source.el spam-stat.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
932

933 934
Hiroshi Nakano: changed ralloc.c unexelf.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
935 936
Hoan Ton-That: changed erc-log.el

937
Holger Schauer: wrote fortune.el
938
and changed message-utils.el
939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949

Hovav Shacham: wrote windmove.el

Howard Gayle: wrote case-table.el casetab.c disp-table.el iso-ascii.el
 iso-insert.el iso-swed.el iso-syntax.el iso-transl.el latin-1.el
 rot13.el swedish.el vt100-led.el

Howard Melman: changed imenu.el picture.el

Howie Kaye: wrote sort.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
950
Hrvoje Nik,B9(Bi,Bf(B: wrote croatian.el savehist.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
951 952 953 954 955 956 957 958
and changed gnus-xmas.el message.el nnmail.el fileio.c fns.c gnus-art.el
 gnus-salt.el gnus-spec.el mm-decode.el add-log.el appt.el arc-mode.el
 avoid.el bookmark.el cal-china.el cal-tex.el calendar.el cl-indent.el
 cmacexp.el comint.el compile.el and 83 other files

H,Ae(Bkan Granath: changed dired.el

H,Ae(Bkon Malmedal: changed calendar.el holidays.el
959 960 961 962 963 964 965 966

Ian Lance Taylor: changed sco4.h

Ian T Zimmerman: wrote gametree.el
and changed ange-ftp.el desktop.el tex-mode.el

Ilja Weis: wrote gnus-topic.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
967
Ilya N. Golubev: changed mm-util.el shell.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
968

969
Ilya Zakharevich: wrote tmm.el
970
and changed cperl-mode.el syntax.c syntax.h textprop.c dired.c
971 972 973 974 975 976 977 978 979
 font-lock.el interval.c intervals.c intervals.h regex.c regex.h
 search.c

Ilya Zakharevich And Bob Olson: wrote cperl-mode.el

Indiana University Foundation: changed buffer.c buffer.h indent.c
 region-cache.c region-cache.h search.c xdisp.c

Inge Frick: changed easymenu.el keyboard.c view.el compile.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
980 981
 dired-aux.el arc-mode.el dired.el files.el gnus-sum.el keyboard.h
 keymap.c tar-mode.el window.el xmenu.c
982 983 984 985 986 987 988 989

Inoue Seiichiro: changed xterm.c xfns.c xterm.h

International Business Machines: changed emacs.c fileio.c ibmrt-aix.h
 ibmrt.h process.c sysdep.c unexec.c

Ishikawa Chiaki: changed aviion.h dgux.h

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
990
Istvan Marko: changed gnus-agent.el xfns.c
991

992 993
Ivan Boldyrev: changed mml1991.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
994
Ivan Zakharyaschev: changed codepage.el lread.c
995 996 997 998 999

Ivar Rummelhoff: wrote winner.el

Iwamuro Motonori: changed gnus-kill.el

Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1000
J.D. Smith: changed idlwave.el idlw-shell.el idlw-help.el idlw-rinfo.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1001 1002
 idlw-toolbar.el comint.el idlwave.texi vc.el bibtex.el files.texi
 hideshow.el idlw-complete-structtag.el misc.texi mouse.el
1003

1004 1005
Jaap-Henk Hoepman: changed mm-decode.el

1006 1007
Jack Repenning: changed unexelfsgi.c

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1008
Jack Twilley: changed message.el
1009

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1010 1011
Jacob Morzinski: changed mh-comp.el

1012 1013
Jacques Duthen: changed ps-print.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1014
Jaeyoun Chung: changed hangul3.el hanja3.el gnus-mule.el hangul.el
1015 1016

James Clark: wrote sgml-mode.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1017
and changed fns.c window.c xselect.c
1018

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1019
James Cloos: changed url-history.el
1020 1021 1022

James R. Larus: wrote mh-e.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1023
James R. Van Zandt: changed sh-script.el
1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032

James Troup: changed gnus-sum.el

James Van Artsdalen: changed unexec.c usg5-4.h

Jamie Zawinski: wrote byte-opt.el byte-run.el bytecomp.el disass.el
 mailabbrev.el tar-mode.el
and changed bytecode.c mail-extr.el subr.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1033
Jan Dj,Ad(Brv: wrote dnd.el x-dnd.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1034
and changed gtkutil.c xterm.c xfns.c xmenu.c xterm.h configure.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1035
 gtkutil.h x-win.el Makefile.in keyboard.c frames.texi config.in
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1036 1037
 xselect.c emacs.c alloc.c xlwmenu.c xresources.texi frame.c startup.el
 xdisp.c cus-start.el and 176 other files
1038

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1039
Jan Nieuwenhuizen: changed info.el TUTORIAL.nl emacs.c emacsclient.c
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1040
 gnus-start.el gud.el nnmh.el server.el startup.el
1041

1042 1043
Jan Rychter: changed gnus-msg.el

1044 1045
Jan Schormann: wrote solitaire.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1046
Jan Vroonhof: changed gnus-cite.el gnus-msg.el nntp.el
1047 1048 1049

Jan-Hein Buhrman: changed ange-ftp.el env.el

Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1050 1051
Jari Aalto: changed add-log.el filecache.el gnus-art.el lisp-mnt.el
 nnmail.el apropos.el autorevert.el compile.el cperl-mode.el debug.el
Chong Yidong's avatar
Chong Yidong committed
1052
 executable.el files.el finder.el font-lock.el gnus.el gnus.texi grep.el
Kim F. Storm's avatar
Kim F. Storm committed
1053
 ls-lisp.el man.el sendmail.el terminal.el
Kim F. Storm's avatar