• Glenn Morris's avatar
  find-dired improvements for bug#4403. · 1d2e369d
  Glenn Morris authored
  * lisp/find-dired.el (find-exec-terminator): New option.
  (find-ls-option): Test for -ls support.
  (find-ls-subdir-switches): Test for -b in find-ls-option.
  (find-dired, find-grep-dired): Doc fixes.
  (find-dired): Use find-exec-terminator.
  1d2e369d
ChangeLog 877 KB