• Karoly Lorentey's avatar
  Fix frame parameter handling in server.el. · 54021676
  Karoly Lorentey authored
  lisp/server.el (server-process-filter): Work around make-frame
  frame parameter bogosity by using modify-frame-parameters.
  
  git-archimport-id: lorentey@elte.hu--2004/emacs--multi-tty--0--patch-145
  54021676
server.el 33.9 KB