• Agustín Martín's avatar
  ispell.el (ispell-encoding8-command): New variable · 57bf8fd4
  Agustín Martín authored
  (ispell-aspell-supports-utf8): Mark as obsoleted by ispell-encoding8-command
  (ispell-check-version): Set ispell-encoding8-command
  (ispell-check-spellchecker-params, ispell-start-process): Use
  ispell-encoding8-command
  
  flyspell.el (flyspell-large-region): Use ispell-encoding8-command
  57bf8fd4
flyspell.el 93.9 KB