• Rüdiger Sonderfeld's avatar
  eww: minor code fixes and toolbar support · 5e1901c1
  Rüdiger Sonderfeld authored
  * net/eww.el (eww-back-url, eww-forward-url, eww-next-url)
  (eww-previous-url, eww-up-url, eww-top-url, eww-add-bookmark)
  (eww-bookmark-prepare, eww-bookmark-kill, eww-bookmark-yank)
  (eww-bookmark-browse, eww-next-bookmark, eww-previous-bookmark):
  Use `user-error'.
  (eww-bookmark-mode-map): Add menu.
  (eww-render, eww-mode): Use `setq-local'.
  (eww-tool-bar-map): New variable.
  (eww-mode): Set `tool-bar-map'.
  (eww-view-source): Check for `html-mode' with `fboundp'.
  5e1901c1
eww.el 39 KB