• Stefan Monnier's avatar
  * lisp/abbrev.el (define-abbrev): Beware new meaning of fboundp. · 6bdd9204
  Stefan Monnier authored
  * lisp/emacs-lisp/elint.el (elint-find-builtins):
  * lisp/emacs-lisp/eldoc.el (eldoc-symbol-function):
  * lisp/emacs-lisp/bytecomp.el (byte-compile-callargs-warn)
  (byte-compile-file-form-defmumble, byte-compile, byte-compile-form):
  * lisp/emacs-lisp/byte-opt.el (byte-compile-inline-expand):
  * lisp/apropos.el (apropos-safe-documentation):
  * lisp/subr.el (symbol-file): Remove redundant fboundp.
  * lisp/progmodes/idlw-shell.el (idlwave-shell-comint-filter): Use defalias.
  6bdd9204
subr.el 189 KB