• Paul Eggert's avatar
  Avoid hard-coding "M-x command" in docstrings · c1cacb09
  Paul Eggert authored
  * lisp/calendar/todo-mode.el (todo-mode):
  * lisp/desktop.el (desktop-save-mode):
  * lisp/edmacro.el (edit-kbd-macro):
  * lisp/emacs-lisp/package.el (package-menu-execute):
  * lisp/emulation/viper-cmd.el (viper-ask-level):
  * lisp/emulation/viper-init.el (viper-expert-level):
  * lisp/filesets.el (filesets-add-buffer):
  * lisp/follow.el (follow-mode):
  * lisp/gnus/auth-source.el (auth-sources):
  * lisp/international/ogonek.el (ogonek-informacja)
  (ogonek-information):
  * lisp/net/tramp.el (tramp-process-actions):
  * lisp/org/org-gnus.el (org-gnus-no-new-news):
  * lisp/org/org.el (org-ellipsis):
  * lisp/progmodes/python.el (python-shell-get-process-or-error):
  * lisp/progmodes/vhdl-mode.el (vhdl-mode):
  * lisp/server.el (server-start):
  * lisp/type-break.el (type-break-noninteractive-query):
  * lisp/userlock.el (ask-user-about-supersession-help):
  * lisp/whitespace.el (whitespace-report-region):
  Prefer (substitute-command-keys "`\\[foo-command]'")
  to "`M-x foo-command'" in docstrings and the like.
  c1cacb09
vhdl-mode.el 685 KB