• Stefan Monnier's avatar
  Move define-obsolete-variable-alias before the var's definition. · e5bd0a28
  Stefan Monnier authored
  * lisp/vc/log-edit.el (vc-comment-ring, vc-comment-ring-index):
  * lisp/tooltip.el (tooltip-hook):
  * lisp/textmodes/reftex-toc.el (reftex-toc-map):
  * lisp/textmodes/reftex-sel.el (reftex-select-label-map)
  (reftex-select-bib-map):
  * lisp/textmodes/reftex-index.el (reftex-index-map)
  (reftex-index-phrases-map):
  * lisp/speedbar.el (speedbar-syntax-table, speedbar-key-map):
  * lisp/progmodes/meta-mode.el (meta-mode-map):
  * lisp/novice.el (disabled-command-hook):
  * lisp/loadhist.el (unload-hook-features-list):
  * lisp/frame.el (blink-cursor):
  * lisp/files.el (find-file-not-found-hooks, write-file-hooks)
  (write-contents-hooks):
  * lisp/emulation/tpu-edt.el (GOLD-map):
  * lisp/emacs-lock.el (emacs-lock-from-exiting):
  * lisp/emacs-lisp/generic.el (generic-font-lock-defaults):
  * lisp/emacs-lisp/chart.el (chart-map):
  * lisp/dos-fns.el (register-name-alist):
  * lisp/dired-x.el (dired-omit-files-p):
  * lisp/desktop.el (desktop-enable):
  * lisp/cus-edit.el (custom-mode-hook):
  * lisp/buff-menu.el (buffer-menu-mode-hook):
  * lisp/bookmark.el (bookmark-read-annotation-text-func)
  (bookmark-exit-hooks):
  * lisp/allout.el (allout-mode-deactivate-hook)
  (allout-exposure-change-hook, allout-structure-added-hook)
  (allout-structure-deleted-hook, allout-structure-shifted-hook):
  * lisp/dirtrack.el (dirtrack-toggle, dirtrackp, dirtrack-debug-toggle)
  (dirtrack-debug): Move call to define-obsolete-variable-alias so it
  comes before the corresponding variable's definition.
  e5bd0a28
desktop.el 48.8 KB