Commit cc725808 authored by Paul Eggert's avatar Paul Eggert
Browse files

Switch encodings of tutorials, thai-word to UTF-8.

* etc/refcards/ru-refcard.tex:
* etc/tutorials/TUTORIAL.bg, etc/tutorials/TUTORIAL.bg, etc/tutorials/TUTORIAL.cn:
* etc/tutorials/TUTORIAL.cs, etc/tutorials/TUTORIAL.de, etc/tutorials/TUTORIAL.eo:
* etc/tutorials/TUTORIAL.es, etc/tutorials/TUTORIAL.fr, etc/tutorials/TUTORIAL.it:
* etc/tutorials/TUTORIAL.nl, etc/tutorials/TUTORIAL.pl, etc/tutorials/TUTORIAL.pt_BR:
* etc/tutorials/TUTORIAL.ro, etc/tutorials/TUTORIAL.sk, etc/tutorials/TUTORIAL.sv:
* etc/tutorials/TUTORIAL.zh:
* lisp/language/thai-word.el:
Switch to UTF-8.

Fixes: debbugs:13880
parent 2b0fae5e
2013-03-12 Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
Switch encodings of tutorials, thai-word to UTF-8 (Bug#13880).
* refcards/ru-refcard.tex:
* tutorials/TUTORIAL.bg, tutorials/TUTORIAL.bg, tutorials/TUTORIAL.cn:
* tutorials/TUTORIAL.cs, tutorials/TUTORIAL.de, tutorials/TUTORIAL.eo:
* tutorials/TUTORIAL.es, tutorials/TUTORIAL.fr, tutorials/TUTORIAL.it:
* tutorials/TUTORIAL.nl, tutorials/TUTORIAL.pl, tutorials/TUTORIAL.pt_BR:
* tutorials/TUTORIAL.ro, tutorials/TUTORIAL.sk, tutorials/TUTORIAL.sv:
* tutorials/TUTORIAL.zh:
Switch to UTF-8.
2013-03-09 Jay Belanger <jay.p.belanger@gmail.com>
* refcards/calccard.tex: Remove incorrect entry.
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -23,7 +23,7 @@ commando te proberen. Bijvoorbeeld:
herhalen als je klaar bent met het lezen van een scherm.
Merk op dat er een overlapping van twee regels is als je van een
scherm naar het volgende gaat; dat zorgt voor continuïteit bij het
scherm naar het volgende gaat; dat zorgt voor continuïteit bij het
lezen van de tekst.
Het eerste wat je moet weten, is hoe je je naar verschillende plaatsen
......@@ -55,7 +55,7 @@ De volgende commando's zijn handig om volledige schermen te bekijken:
Als je toetsenbord PageUp- en PageDn-toetsen heeft dan kun je deze ook
gebruiken om een scherm terug dan wel vooruit te gaan, maar het werken
met C-v en M-v is efficiënter.
met C-v en M-v is efficiënter.
* BASISCOMMANDO'S CURSORBEWEGINGEN
......@@ -65,7 +65,7 @@ Het is handig om je per scherm te bewegen, maar hoe beweeg je je nu
naar een specifieke plaats op het scherm?
Er is een aantal manieren waarop je dit kan doen. Je kan de
pijltjestoetsen gebruiken, maar het is efficiënter om je handen in de
pijltjestoetsen gebruiken, maar het is efficiënter om je handen in de
standaardhouding te laten, en de commando's C-p, C-b, C-f en C-n te
gebruiken. Deze commando's komen overeen met de pijltjestoetsen, als
in onderstaande figuur:
......@@ -206,7 +206,7 @@ makkelijk andere gevorderde cursorbewegingscommando's leren.
De meeste Emacs-commando's accepteren een numeriek argument. Voor de
meeste commando's is dit argument het aantal keren dat het commando
herhaald moet worden. Je geeft dit numerieke argument aan met C-u en
vervolgens de cijfers van het getal, vóór het commando. Als je
vervolgens de cijfers van het getal, vóór het commando. Als je
toetsenbord een META- (of EDIT- of ALT-) toets heeft, is er ook een
andere manier om het getal aan te geven: tik de cijfers terwijl je de
META toets ingedrukt houdt. We raden je aan de C-u manier te leren
......@@ -256,7 +256,7 @@ Je kan C-g ook gebruiken om een numeriek argument te verwijderen of om
het begin van een commando dat je niet wilt afmaken, af te breken.
>> Tik nu C-u 100 om een numeriek argument te maken met de waarde 100,
en tik dan C-g. Tik vervolgens C-f. Het zou de cursor maar één
en tik dan C-g. Tik vervolgens C-f. Het zou de cursor maar één
positie mogen verplaatsen, omdat je het argument verwijderd hebt
met C-g.
......@@ -288,7 +288,7 @@ niet uitvoeren en beantwoord je de vraag met "n" (van "no" of "nee").
Emacs kan meerdere vensters laten zien, elk venster met zijn eigen
tekst. We zullen later uitleggen hoe je met meerdere vensters kan
werken. Op dit moment willen we slechts uitleggen hoe je van extra
vensters af kunt komen en terug kan keren naar het werken met één
vensters af kunt komen en terug kan keren naar het werken met één
venster. Het is eenvoudig:
C-x 1 Een enkel venster (dat wil zeggen: verwijder alle
......@@ -318,7 +318,7 @@ bestaan uit twee, drie of vier tekens.
Als je tekst toe wil voegen, tik je die gewoon in. Tekens die je kan
zien, zoals A, 7, * en dergelijke, worden door Emacs als tekst
geïnterpreteerd en meteen toegevoegd. Tik <Return> (de "volgende
geïnterpreteerd en meteen toegevoegd. Tik <Return> (de "volgende
regel"-toets) om een Newline toe te voegen en dus een nieuwe regel te
beginnen.
......@@ -386,8 +386,8 @@ trekken, die begon met C-f en M-f (waarbij we voor het gemak even
vergeten dat <DEL> niet echt een CONTROL-teken is). C-k en M-k lijken
enigzins op C-e en M-e in hun relatie tot regels en zinnen.
Je kunt ook op één uniforme manier een willekeurig deel van de tekst
verwijderen. Beweeg daartoe naar één kant van het gedeelte dat je
Je kunt ook op één uniforme manier een willekeurig deel van de tekst
verwijderen. Beweeg daartoe naar één kant van het gedeelte dat je
wilt verwijderen en tik C-<SPC>. (<SPC> is de spatiebalk.) Beweeg nu
naar de andere kant van de tekst die je wilt verwijderen. Terwijl je
beweegt, markeert Emacs zichtbaar de tekst tussen de cursor en de
......@@ -427,7 +427,7 @@ terwijl tweemaal C-k tikken dat niet doet.
Het invoegen van de laatst verwijderde tekst heet yanken ("yanking").
Je kan de tekst yanken op de plek waar je het verwijderde, op een
andere plek of zelfs in een ander bestand. Je kan dezelfde tekst
meerdere keren yanken; op deze manier maak je meerdere kopieën van
meerdere keren yanken; op deze manier maak je meerdere kopieën van
dezelfde tekst. Verwijderen ("killing") en yanken worden in andere
programma's ook wel knip ("cut") en plak ("paste") genoemd (zie ook de
Glossary in de Emacs-handleiding).
......@@ -439,14 +439,14 @@ tekst in op de huidige cursorpositie.
Als je meerdere keren C-k achter elkaar hebt gedaan, dan worden alle
verwijderde tekstregels samen onthouden, zodat een enkele C-y al die
regels in één keer invoegt.
regels in één keer invoegt.
>> Probeer het nu: tik C-k een paar keer.
Om de verwijderde tekst terug te halen:
>> Tik C-y. Beweeg de cursor enkele regels naar beneden en tik weer
C-y. Je ziet nu hoe je tekst kan kopiëren.
C-y. Je ziet nu hoe je tekst kan kopiëren.
Wat moet je doen als je wat tekst terug wilt brengen, maar je intussen
al iets anders verwijderd hebt? C-y zou datgene terugbrengen wat je
......@@ -583,7 +583,7 @@ Je kan een bestand dat al bestaat bezoeken om het te bekijken of het
te wijzigen. Je kan ook een bestand bezoeken dat nog niet bestaat.
Dit is de manier om met Emacs een nieuw bestand te maken: bezoek het
bestand, dat eerst leeg zal zijn, en voeg tekst toe. Zodra je de
tekst opslaat, wordt het bestand werkelijk gecreëerd, met de nieuwe
tekst opslaat, wordt het bestand werkelijk gecreëerd, met de nieuwe
tekst als inhoud. Vanaf dat moment ben je dus bezig met een bestand
dat al bestaat.
......@@ -612,7 +612,7 @@ van een of andere buffer.
>> Tik C-x 1 om de bufferlijst uit het zicht krijgen.
Wanneer je met meerdere buffers werkt, dan is op elk moment slechts
één van die buffers "actueel". De actuele buffer is degene die je aan
één van die buffers "actueel". De actuele buffer is degene die je aan
het bewerken bent. Als je een andere buffer wilt bewerken, dan moet
je daarnaar "omschakelen". Als je wilt omschakelen naar een buffer
die overeenkomt met een bestand, dan kun je dit doen door dat bestand
......@@ -647,7 +647,7 @@ deze Emacs-sessie.
Als je de tekst van het ene bestand verandert en dan een ander bestand
bezoekt, wordt het eerste bestand niet opgeslagen. De wijzigingen
blijven in Emacs, in de buffer die bij het bestand hoort. Het creëren
blijven in Emacs, in de buffer die bij het bestand hoort. Het creëren
of veranderen van de buffer van het tweede bestand heeft geen effect
op de eerste buffer. Dit is erg nuttig, maar betekent ook dat er een
eenvoudige manier nodig is om het eerste bestand te bewaren. Het zou
......@@ -689,7 +689,7 @@ voordat Emacs helemaal stopt.)
Als je een grafisch scherm gebruikt heb je geen commando's nodig om
van Emacs naar een andere applicatie te gaan. Je gebruikt dat de muis
of commando's van de vensterbeheerder. Als je Emacs gebruikt in een
tekstvenster of terminal, die maar één applicatie tegelijkertijd kan
tekstvenster of terminal, die maar één applicatie tegelijkertijd kan
laten zien, moet je Emacs tijdelijk verlaten om naar een andere
applicatie te gaan.
......@@ -700,7 +700,7 @@ terug in de shell, maar Emacs is nog aanwezig. In de meeste shells
kan je Emacs weer activeren met het "fg" commando, of met "%emacs".
Het moment om C-x C-c te gebruiken is wanneer je uit gaat loggen. Het
is ook het juiste commando om Emacs te beëindigen wanneer Emacs
is ook het juiste commando om Emacs te beëindigen wanneer Emacs
opgestart was door een mail-programma of iets dergelijks.
Er bestaan vele C-x commando's. Hier is een lijst van degene die je
......@@ -723,7 +723,7 @@ toont Emacs onderaan het scherm "M-x" en moet je de naam van het
commando intikken, in dit geval "replace-string". Als je gewoon
"repl s<TAB>" tikt maakt Emacs de naam zelf af. (<TAB> is de
Tab-toets, die meestal boven de CapsLock of Shift-toets zit aan de
linkerkant van het toetsenbord.) Beëindig het commando met <Return>.
linkerkant van het toetsenbord.) Beëindig het commando met <Return>.
Het replace-string commando heeft twee argumenten nodig: de string die
vervangen moet worden en de string waarmee die vervangen moet worden.
......@@ -801,7 +801,7 @@ heet een hoofdmodus ("major mode" in het Engels).
Emacs heeft verschillende hoofdmodi. Sommige daarvan zijn bedoeld
voor het bewerken van verschillende talen of soorten tekst, zoals
bijvoorbeeld Lisp-modus, Text-modus, etc. Op elk moment is er altijd
precies één modus actief, en de naam daarvan staat in de modusregel,
precies één modus actief, en de naam daarvan staat in de modusregel,
op de plaats waar nu "Fundamental" staat.
Elke hoofdmodus zorgt ervoor dat sommige commando's zich anders
......@@ -840,7 +840,7 @@ Hoofdmodi heten zo omdat er ook bijmodi zijn. Bijmodi zijn geen
alternatieven voor hoofdmodi; het zijn slechts kleine aanpassingen
daarvan. Elke bijmodus kan aan- of uitgezet worden, onafhankelijk van
andere bijmodi en onafhankelijk van de hoofdmodus. Het is dus
mogelijk geen bijmodi, één bijmodus of een willekeurige combinatie van
mogelijk geen bijmodi, één bijmodus of een willekeurige combinatie van
bijmodi te gebruiken.
Een nuttige bijmodus voor het bewerken van tekst in een natuurlijke
......@@ -857,7 +857,7 @@ zeggen dat het commando de modus "schakelt" ("to toggle" in het
Engels).
>> Tik nu M-x auto-fill-mode<Return>. Tik nu vele malen "asdf " op
een regel totdat je ziet dat de regel in tweeën gesplitst wordt.
een regel totdat je ziet dat de regel in tweeën gesplitst wordt.
Er moeten wel spaties tussen de woorden staan, omdat de Auto Fill
modus de regel alleen op spaties breekt.
......@@ -895,16 +895,16 @@ van "to search", zoeken); C-r start het achterwaarts zoeken (met de
Als je C-s tikt verschijnt de string "I-search" in het echo-gebied.
Dit betekent dat Emacs bezig is met een "incremental search"
(incrementele zoekopdracht) en wacht op het intikken van de
zoekstring. <Return> beëindigt het zoeken.
zoekstring. <Return> beëindigt het zoeken.
>> Tik nu C-s om het zoeken te starten. Tik nu, LANGZAAM, één letter
>> Tik nu C-s om het zoeken te starten. Tik nu, LANGZAAM, één letter
per keer, het woord "cursor", met een pauze na elke letter zodat je
kan zien wat er met de cursor gebeurt. Je hebt nu eenmaal naar het
woord "cursor" gezocht.
>> Tik nogmaals C-s, om naar het volgende voorkomen van het woord
"cursor" te zoeken.
>> Tik nu viermaal <Del> en let op de cursorbewegingen.
>> Tik <Return> om het zoeken te beëindigen.
>> Tik <Return> om het zoeken te beëindigen.
Zag je wat er gebeurde? Tijdens incrementeel zoeken probeert Emacs
naar de eerste plek te gaan waar de string staat die je tot dan toe
......@@ -926,7 +926,7 @@ van de zoekstring afgehaald en de cursor gaat terug naar de plaats
waar "c" het eerst voorkwam.
Als je tijdens een zoekoperatie een CONTROL- of META-teken intikt, dan
wordt het zoeken beëindigd. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk
wordt het zoeken beëindigd. Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk
tekens die tijdens zoeken een speciale betekenis hebben, zoals C-s en
C-r.
......@@ -997,7 +997,7 @@ verdwijnen. C-x 1 betekent zoveel als "ik wil maar 1 venster,
en wel het venster waar ik nu ben.")
Je hoeft niet dezelfde buffer in beide vensters te hebben. Wanneer je
C-x C-f gebruikt om een bestand in één van de vensters te bezoeken,
C-x C-f gebruikt om een bestand in één van de vensters te bezoeken,
verandert het andere venster niet. Je kunt de vensters onafhankelijk
van elkaar gebruiken om bestanden te bezoeken.
......@@ -1020,7 +1020,7 @@ vensters, menu's, scrollbalken, echo-gebied, etc. Op grafische
schermen is een Emacs-frame wat andere applicaties meestal een venter
(of een "window" in het Engels, vgl. Windows) noemen. Meerdere
grafische frames kunnen tegelijk op het scherm getoond worden. Een
tekstterminal kan maar één frame tegelijkertijd tonen.
tekstterminal kan maar één frame tegelijkertijd tonen.
>> Tik M-x make-frame <Return>.
Een nieuw frame verschijnt op het scherm.
......@@ -1144,7 +1144,7 @@ overeenkomende commandonaam zoals find-file.
C-h i Lees de handleidingen (ook wel Info genoemd).
Dit commando zet je in een speciale buffer genaamd
"*info*" waar je handleidingen kunt lezen van
software die op je computer is geïnstalleerd.
software die op je computer is geïnstalleerd.
Tik m Emacs <Return> om de handleiding van Emacs te
lezen. Als je nog nooit Info hebt gebruikt dan kun je
? tikken zodat Emacs je een rondleiding geeft langs de
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ tegengekomen, blijf dan niet zitten en maak jezelf geen verwijten.
Doe je beklag!
* KOPIËREN
* KOPIËREN
-----------
(De Engelse versie van) deze inleiding is voorafgegaan door een lange
......@@ -1229,7 +1229,7 @@ voorwaarden:
onderdeel van GNU Emacs. Als dat niet het geval is, ga naar
www.gnu.org/licenses.
Lees het bestand COPYING en geef daarna kopieën van Emacs aan al je
Lees het bestand COPYING en geef daarna kopieën van Emacs aan al je
vrienden. Help bij het uitroeien van softwarebeschermingspolitiek
("eigendom") door vrije software te gebruiken, te schrijven en te
delen!
......@@ -1261,5 +1261,5 @@ your friends. Help stamp out software obstructionism ("ownership") by
using, writing, and sharing free software!
;;; Local Variables:
;;; coding: latin-1
;;; coding: utf-8
;;; End:
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
2013-03-12 Paul Eggert <eggert@cs.ucla.edu>
Switch encodings of tutorials, thai-word to UTF-8 (Bug#13880).
* language/thai-word.el: Switch to UTF-8.
2013-03-11 Stefan Monnier <monnier@iro.umontreal.ca>
 
* recentf.el (recentf-save-file): Use locate-user-emacs-file (bug#13870).
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment