1. 13 Jan, 2010 1 commit
 2. 28 Aug, 2009 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   * gnus/nnheader.el (nnheader-find-file-noselect): · 14acf2f5
   Stefan Monnier authored
   * gnus/mm-util.el (mm-insert-file-contents):
   * org/org-html.el (org-export-as-html):
   * org/org-docbook.el (org-export-as-docbook):
   * textmodes/reftex.el (reftex-get-file-buffer-force):
   * progmodes/verilog-mode.el (verilog-batch-execute-func):
   * emulation/viper.el (viper-go-away, viper-set-hooks):
   * emacs-lisp/re-builder.el (re-builder-unload-function):
   * emacs-lisp/bytecomp.el (byte-compile-file):
   * ses.el (ses-unload-function):
   * hexl.el (hexl-find-file):
   * files.el (normal-mode):
   * ehelp.el (with-electric-help):
   * autoinsert.el (auto-insert-alist):
   * arc-mode.el (archive-mode):
   Use (default-value 'major-mode) instead of default-major-mode.
   14acf2f5
 3. 05 Jan, 2009 1 commit
 4. 08 Dec, 2008 1 commit
 5. 03 Dec, 2008 1 commit
  • Lute Kamstra's avatar
   * align.el: · 9201cc28
   Lute Kamstra authored
   * allout.el:
   * apropos.el:
   * arc-mode.el:
   * autoinsert.el:
   * avoid.el:
   * battery.el:
   * bookmark.el:
   * buff-menu.el:
   * calculator.el:
   * chistory.el:
   * cmuscheme.el:
   * comint.el:
   * compare-w.el:
   * dabbrev.el:
   * delim-col.el:
   * desktop.el:
   * diff-mode.el:
   * diff.el:
   * dired-aux.el:
   * dired-x.el:
   * dired.el:
   * dos-vars.el:
   * ediff-diff.el:
   * ediff-help.el:
   * ediff-init.el:
   * ediff-merg.el:
   * ediff-mult.el:
   * ediff-ptch.el:
   * ediff-vers.el:
   * ediff-wind.el:
   * ediff.el:
   * emerge.el:
   * facemenu.el:
   * faces.el:
   * ffap.el:
   * filecache.el:
   * find-dired.el:
   * font-core.el:
   * font-lock.el:
   * forms.el:
   * fringe.el:
   * help-at-pt.el:
   * hippie-exp.el:
   * ido.el:
   * image-file.el:
   * imenu.el:
   * indent.el:
   * info.el:
   * isearchb.el:
   * iswitchb.el:
   * jit-lock.el:
   * jka-compr.el:
   * log-edit.el:
   * lpr.el:
   * ls-lisp.el:
   * man.el:
   * menu-bar.el:
   * midnight.el:
   * mouse-sel.el:
   * mouse.el:
   * msb.el:
   * outline.el:
   * paren.el:
   * pcmpl-cvs.el:
   * pcmpl-gnu.el:
   * pcomplete.el:
   * pcvs-info.el:
   * pcvs-parse.el:
   * printing.el:
   * ps-mule.el:
   * ps-print.el:
   * replace.el:
   * ruler-mode.el:
   * saveplace.el:
   * sb-image.el:
   * scroll-bar.el:
   * sha1.el:
   * shadowfile.el:
   * shell.el:
   * sort.el:
   * speedbar.el:
   * strokes.el:
   * tempo.el:
   * term.el:
   * terminal.el:
   * time-stamp.el:
   * time.el:
   * tree-widget.el:
   * type-break.el:
   * vc-cvs.el:
   * vc-hg.el:
   * vc-mcvs.el:
   * vc-rcs.el:
   * vc-sccs.el:
   * vc.el:
   * view.el:
   * w32-vars.el:
   * whitespace.el:
   * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
   deffaces, defconsts and defuns.
   9201cc28
 6. 19 Nov, 2008 2 commits
 7. 29 May, 2008 1 commit
 8. 06 May, 2008 1 commit
 9. 28 Feb, 2008 1 commit
 10. 27 Feb, 2008 1 commit
 11. 07 Jan, 2008 1 commit
 12. 21 Dec, 2007 2 commits
 13. 06 Oct, 2007 1 commit
 14. 25 Sep, 2007 1 commit
 15. 25 Jul, 2007 1 commit
 16. 11 Jul, 2007 1 commit
 17. 10 Jul, 2007 1 commit
 18. 23 May, 2007 1 commit
 19. 21 Jan, 2007 1 commit
 20. 05 Dec, 2006 1 commit
 21. 07 Oct, 2006 1 commit
 22. 06 Feb, 2006 1 commit
 23. 06 Aug, 2005 1 commit
 24. 04 Jul, 2005 2 commits
 25. 21 Jun, 2005 1 commit
 26. 24 Mar, 2005 1 commit
 27. 15 Nov, 2004 1 commit
 28. 21 Apr, 2004 1 commit
 29. 16 Apr, 2004 1 commit
 30. 08 Sep, 2003 1 commit
 31. 01 Sep, 2003 1 commit
 32. 04 Feb, 2003 1 commit
 33. 03 Jan, 2003 1 commit
 34. 30 Apr, 2002 1 commit
 35. 29 Apr, 2002 2 commits
 36. 18 Dec, 2001 1 commit