1. 12 Jul, 2009 1 commit
 2. 05 Jan, 2009 1 commit
 3. 03 Dec, 2008 1 commit
  • Lute Kamstra's avatar
   * align.el: · 9201cc28
   Lute Kamstra authored
   * allout.el:
   * apropos.el:
   * arc-mode.el:
   * autoinsert.el:
   * avoid.el:
   * battery.el:
   * bookmark.el:
   * buff-menu.el:
   * calculator.el:
   * chistory.el:
   * cmuscheme.el:
   * comint.el:
   * compare-w.el:
   * dabbrev.el:
   * delim-col.el:
   * desktop.el:
   * diff-mode.el:
   * diff.el:
   * dired-aux.el:
   * dired-x.el:
   * dired.el:
   * dos-vars.el:
   * ediff-diff.el:
   * ediff-help.el:
   * ediff-init.el:
   * ediff-merg.el:
   * ediff-mult.el:
   * ediff-ptch.el:
   * ediff-vers.el:
   * ediff-wind.el:
   * ediff.el:
   * emerge.el:
   * facemenu.el:
   * faces.el:
   * ffap.el:
   * filecache.el:
   * find-dired.el:
   * font-core.el:
   * font-lock.el:
   * forms.el:
   * fringe.el:
   * help-at-pt.el:
   * hippie-exp.el:
   * ido.el:
   * image-file.el:
   * imenu.el:
   * indent.el:
   * info.el:
   * isearchb.el:
   * iswitchb.el:
   * jit-lock.el:
   * jka-compr.el:
   * log-edit.el:
   * lpr.el:
   * ls-lisp.el:
   * man.el:
   * menu-bar.el:
   * midnight.el:
   * mouse-sel.el:
   * mouse.el:
   * msb.el:
   * outline.el:
   * paren.el:
   * pcmpl-cvs.el:
   * pcmpl-gnu.el:
   * pcomplete.el:
   * pcvs-info.el:
   * pcvs-parse.el:
   * printing.el:
   * ps-mule.el:
   * ps-print.el:
   * replace.el:
   * ruler-mode.el:
   * saveplace.el:
   * sb-image.el:
   * scroll-bar.el:
   * sha1.el:
   * shadowfile.el:
   * shell.el:
   * sort.el:
   * speedbar.el:
   * strokes.el:
   * tempo.el:
   * term.el:
   * terminal.el:
   * time-stamp.el:
   * time.el:
   * tree-widget.el:
   * type-break.el:
   * vc-cvs.el:
   * vc-hg.el:
   * vc-mcvs.el:
   * vc-rcs.el:
   * vc-sccs.el:
   * vc.el:
   * view.el:
   * w32-vars.el:
   * whitespace.el:
   * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
   deffaces, defconsts and defuns.
   9201cc28
 4. 06 May, 2008 1 commit
 5. 10 Apr, 2008 1 commit
 6. 07 Jan, 2008 1 commit
 7. 19 Nov, 2007 1 commit
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * progmodes/octave-mod.el (inferior-octave-send-list-and-digest): · 004a00f4
   Dan Nicolaescu authored
   * play/yow.el (doctor-ret-or-read):
   * vc-hooks.el (vc-dired-resynch-file):
   * vc-hg.el (log-view-get-marked):
   * smerge-mode.el (ediff-cleanup-mess):
   * pcvs.el (vc-editable-p, vc-checkout):
   * pcomplete.el (comint-bol):
   * informat.el (texinfo-format-refill):
   * ido.el (tramp-tramp-file-p):
   * ibuffer.el (ibuffer-mark-on-buffer, ibuffer-format-qualifier)
   (ibuffer-generate-filter-groups)
   (ibuffer-format-filter-group-data):
   * add-log.el (c-beginning-of-defun, c-end-of-defun): Declare as
   functions.
   
   * ido.el (ido-file-internal): Move with-no-warnings to include the
   ffap-string-at-point call.
   
   * pcomplete.el (pcomplete-executables): Move defsubst before first
   use.
   
   * vc-hg.el (vc-hg-revision-table): Fix last change.
   004a00f4
 8. 17 Nov, 2007 1 commit
  • Dan Nicolaescu's avatar
   * eshell/esh-util.el (eshell-under-xemacs-p): Remove. · a3269bc4
   Dan Nicolaescu authored
   * eshell/esh-mode.el (eshell-mode-syntax-table)
   (command-running-p):
   * eshell/esh-ext.el (eshell-external-command):
   * eshell/esh-cmd.el (require):
   * eshell/em-unix.el (eshell-plain-locate-behavior):
   * eshell/em-cmpl.el (eshell-cmpl-initialize): Replace
   eshell-under-xemacs-p with (featurep 'xemacs).
   * eshell/esh-mode.el (characterp,char-int): Remove unused
   conditional defaliases.
   
   * pcomplete.el (pcomplete-event-matches-key-specifier-p): Rename
   from event-matches-key-specifier-p, define unconditionally.
   (event-basic-type): Remove unused defalias.
   (pcomplete-show-completions):
   Use pcomplete-event-matches-key-specifier-p.
   
   * mh-e.el (mh-xemacs-flag): Remove.
   (mh-min-colors-defined-flag):
   * mh-xface.el (mh-show-xface-function):
   * mh-utils.el (mh-colors-available-p):
   * mh-show.el (mh-show-mode):
   * mh-gnus.el (mh-gnus-local-map-property):
   * mh-folder.el (mh-folder-mode-map)
   (mh-remove-xemacs-horizontal-scrollbar, mh-folder-mode):
   * mh-comp.el (mh-insert-x-mailer): Replace uses of mh-xemacs-flag
   with (featurep 'xemacs).
   a3269bc4
 9. 25 Jul, 2007 1 commit
 10. 12 Jul, 2007 1 commit
 11. 14 Jun, 2007 1 commit
 12. 08 Apr, 2007 1 commit
 13. 07 Apr, 2007 1 commit
 14. 05 Mar, 2007 2 commits
 15. 21 Jan, 2007 1 commit
 16. 01 Apr, 2006 1 commit
 17. 06 Feb, 2006 1 commit
 18. 18 Sep, 2005 1 commit
 19. 06 Aug, 2005 1 commit
 20. 04 Jul, 2005 1 commit
 21. 21 Jan, 2005 1 commit
 22. 27 Oct, 2004 1 commit
 23. 26 Oct, 2004 1 commit
 24. 27 Apr, 2004 1 commit
 25. 23 Apr, 2004 1 commit
 26. 16 Apr, 2004 1 commit
 27. 08 Sep, 2003 1 commit
 28. 01 Sep, 2003 1 commit
 29. 31 Jan, 2003 1 commit
 30. 10 Jan, 2003 1 commit
 31. 05 Aug, 2002 1 commit
 32. 31 Jul, 2002 2 commits
 33. 11 Mar, 2002 1 commit
 34. 16 Jul, 2001 1 commit
 35. 26 Jan, 2001 1 commit
 36. 15 Oct, 2000 1 commit
 37. 13 Oct, 2000 1 commit
 38. 01 Sep, 2000 1 commit