1. 19 Jun, 2009 1 commit
 2. 05 Jan, 2009 1 commit
 3. 13 Dec, 2008 1 commit
 4. 03 Dec, 2008 1 commit
  • Lute Kamstra's avatar
   * align.el: · 9201cc28
   Lute Kamstra authored
   * allout.el:
   * apropos.el:
   * arc-mode.el:
   * autoinsert.el:
   * avoid.el:
   * battery.el:
   * bookmark.el:
   * buff-menu.el:
   * calculator.el:
   * chistory.el:
   * cmuscheme.el:
   * comint.el:
   * compare-w.el:
   * dabbrev.el:
   * delim-col.el:
   * desktop.el:
   * diff-mode.el:
   * diff.el:
   * dired-aux.el:
   * dired-x.el:
   * dired.el:
   * dos-vars.el:
   * ediff-diff.el:
   * ediff-help.el:
   * ediff-init.el:
   * ediff-merg.el:
   * ediff-mult.el:
   * ediff-ptch.el:
   * ediff-vers.el:
   * ediff-wind.el:
   * ediff.el:
   * emerge.el:
   * facemenu.el:
   * faces.el:
   * ffap.el:
   * filecache.el:
   * find-dired.el:
   * font-core.el:
   * font-lock.el:
   * forms.el:
   * fringe.el:
   * help-at-pt.el:
   * hippie-exp.el:
   * ido.el:
   * image-file.el:
   * imenu.el:
   * indent.el:
   * info.el:
   * isearchb.el:
   * iswitchb.el:
   * jit-lock.el:
   * jka-compr.el:
   * log-edit.el:
   * lpr.el:
   * ls-lisp.el:
   * man.el:
   * menu-bar.el:
   * midnight.el:
   * mouse-sel.el:
   * mouse.el:
   * msb.el:
   * outline.el:
   * paren.el:
   * pcmpl-cvs.el:
   * pcmpl-gnu.el:
   * pcomplete.el:
   * pcvs-info.el:
   * pcvs-parse.el:
   * printing.el:
   * ps-mule.el:
   * ps-print.el:
   * replace.el:
   * ruler-mode.el:
   * saveplace.el:
   * sb-image.el:
   * scroll-bar.el:
   * sha1.el:
   * shadowfile.el:
   * shell.el:
   * sort.el:
   * speedbar.el:
   * strokes.el:
   * tempo.el:
   * term.el:
   * terminal.el:
   * time-stamp.el:
   * time.el:
   * tree-widget.el:
   * type-break.el:
   * vc-cvs.el:
   * vc-hg.el:
   * vc-mcvs.el:
   * vc-rcs.el:
   * vc-sccs.el:
   * vc.el:
   * view.el:
   * w32-vars.el:
   * whitespace.el:
   * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
   deffaces, defconsts and defuns.
   9201cc28
 5. 27 Jun, 2008 1 commit
 6. 06 May, 2008 1 commit
 7. 18 Apr, 2008 1 commit
 8. 07 Jan, 2008 1 commit
 9. 19 Oct, 2007 1 commit
 10. 25 Jul, 2007 1 commit
 11. 26 Feb, 2007 1 commit
 12. 03 Feb, 2007 1 commit
 13. 21 Jan, 2007 1 commit
 14. 27 Nov, 2006 1 commit
 15. 01 Aug, 2006 1 commit
 16. 14 Mar, 2006 1 commit
  • Alan Mackenzie's avatar
   * font-core.el: New function/variable · ef008321
   Alan Mackenzie authored
   font-lock-extend-region\(-function\)?.
   
   * font-lock.el (font-lock-after-change-function): Call
   font-lock-extend-region. Obey font-lock-lines-before.
   (font-lock-default-fontify-region): Remove reference to
   font-lock-lines-before.
   
   * jit-lock.el (jit-lock-after-change): Call
   font-lock-extend-region. Obey font-lock-lines-before.
   ef008321
 17. 06 Feb, 2006 1 commit
 18. 04 Dec, 2005 3 commits
 19. 16 Nov, 2005 1 commit
 20. 05 Nov, 2005 1 commit
 21. 20 Oct, 2005 1 commit
 22. 06 Aug, 2005 1 commit
 23. 18 Jul, 2005 1 commit
 24. 04 Jul, 2005 1 commit
 25. 04 Jun, 2005 1 commit
 26. 22 May, 2005 1 commit
 27. 25 Apr, 2005 1 commit
 28. 04 Apr, 2005 1 commit
 29. 10 Feb, 2005 1 commit
 30. 03 Feb, 2005 1 commit
 31. 16 Apr, 2004 1 commit
 32. 08 Sep, 2003 1 commit
 33. 01 Sep, 2003 1 commit
 34. 04 Jul, 2003 2 commits
 35. 14 Apr, 2003 1 commit
 36. 10 Feb, 2003 1 commit
 37. 04 Feb, 2003 1 commit