1. 16 May, 2013 1 commit
 2. 09 May, 2013 1 commit
  • Glenn Morris's avatar
   Fix a bunch of custom types (thank you cus-test.el) · a931698a
   Glenn Morris authored
   * lisp/bookmark.el (bookmark-search-delay):
   * lisp/cus-start.el (vertical-centering-font-regexp):
   * lisp/ps-mule.el (ps-mule-font-info-database-default):
   * lisp/ps-print.el (ps-default-fg, ps-default-bg):
   * lisp/type-break.el (type-break-good-break-interval):
   * lisp/whitespace.el (whitespace-indentation-regexp)
   (whitespace-space-after-tab-regexp):
   * lisp/emacs-lisp/testcover.el (testcover-1value-functions)
   (testcover-noreturn-functions, testcover-progn-functions)
   (testcover-prog1-functions):
   * lisp/emulation/viper-init.el (viper-emacs-state-cursor-color):
   * lisp/erc/erc-desktop-notifications.el (erc-notifications-icon):
   * lisp/eshell/em-glob.el (eshell-glob-translate-alist):
   * lisp/gnus/gnus-art.el (gnus-article-date-headers, gnus-blocked-images):
   * lisp/gnus/gnus-async.el (gnus-async-post-fetch-function):
   * lisp/gnus/gnus-gravatar.el (gnus-gravatar-size, gnus-gravatar-properties):
   * lisp/gnus/gnus-html.el (gnus-html-image-cache-ttl):
   * lisp/gnus/gnus-notifications.el (gnus-notifications-timeout):
   * lisp/gnus/gnus-picon.el (gnus-picon-properties):
   * lisp/gnus/gnus-util.el (gnus-completion-styles):
   * lisp/gnus/gnus.el (gnus-other-frame-resume-function):
   * lisp/gnus/message.el (message-user-organization-file)
   (message-cite-reply-position):
   * lisp/gnus/nnir.el (nnir-summary-line-format)
   (nnir-retrieve-headers-override-function):
   * lisp/gnus/shr-color.el (shr-color-visible-luminance-min):
   * lisp/gnus/shr.el (shr-blocked-images):
   * lisp/gnus/spam-report.el (spam-report-resend-to):
   * lisp/gnus/spam.el (spam-summary-exit-behavior):
   * lisp/mh-e/mh-e.el (mh-sortm-args, mh-default-folder-for-message-function):
   * lisp/play/tetris.el (tetris-tty-colors):
   * lisp/progmodes/cpp.el (cpp-face-default-list):
   * lisp/progmodes/flymake.el (flymake-allowed-file-name-masks):
   * lisp/progmodes/idlw-help.el (idlwave-help-browser-generic-program)
   (idlwave-help-browser-generic-args):
   * lisp/progmodes/make-mode.el (makefile-special-targets-list):
   * lisp/progmodes/python.el (python-shell-virtualenv-path):
   * lisp/progmodes/verilog-mode.el (verilog-active-low-regexp)
   (verilog-auto-input-ignore-regexp, verilog-auto-inout-ignore-regexp)
   (verilog-auto-output-ignore-regexp, verilog-auto-tieoff-ignore-regexp)
   (verilog-auto-unused-ignore-regexp, verilog-typedef-regexp):
   * lisp/textmodes/reftex-vars.el (reftex-format-label-function):
   * lisp/textmodes/remember.el (remember-diary-file):
   Fix custom types.
   
   * lisp/cedet/semantic/db-find.el (semanticdb-find-throttle-custom-list):
   Fix value.
   
   * lisp/gnus/gnus-salt.el (gnus-selected-tree-face): Fix default.
   a931698a
 3. 01 Jan, 2013 1 commit
 4. 06 Oct, 2012 1 commit
  • Glenn Morris's avatar
   Add missing :version tags · d1a1c7e6
   Glenn Morris authored
   * profiler.el (profiler): Add missing group :version tag.
   * avoid.el (mouse-avoidance-banish-position):
   * proced.el (proced-renice-command):
   * calc/calc.el (calc-ensure-consistent-units):
   * calendar/icalendar.el (icalendar-import-format-uid):
   * net/tramp.el (tramp-save-ad-hoc-proxies):
   * progmodes/bug-reference.el (bug-reference-bug-regexp):
   * progmodes/flymake.el (flymake-error-bitmap)
   (flymake-warning-bitmap, flymake-fringe-indicator-position):
   * progmodes/sh-script.el (sh-indent-after-continuation):
   * progmodes/verilog-mode.el (verilog-auto-template-warn-unused)
   (verilog-before-save-font-hook, verilog-after-save-font-hook):
   * progmodes/vhdl-mode.el (vhdl-makefile-default-targets)
   (vhdl-array-index-record-field-in-sensitivity-list)
   (vhdl-indent-comment-like-next-code-line):
   * textmodes/reftex-vars.el (reftex-ref-style-alist)
   (reftex-ref-macro-prompt, reftex-ref-style-default-list)
   (reftex-cite-key-separator, reftex-create-bibtex-header)
   (reftex-create-bibtex-footer):
   * textmodes/rst.el (rst-new-adornment-down, rst-indent-field)
   (rst-indent-literal-normal, rst-indent-literal-minimized)
   (rst-indent-comment): Add missing custom :version tags.
   
   * cedet/semantic/complete.el (semantic-displayor-tooltip-mode)
   (semantic-displayor-tooltip-initial-max-tags)
   (semantic-displayor-tooltip-max-tags): Add missing custom :version tags.
   * cedet/ede/linux.el (project-linux): Add missing group :version tag.
   
   * cedet/semantic/complete.el (semantic-displayor-tooltip-max-tags): Doc fix.
   
   * erc/erc.el (erc-lurker):
   * erc/erc-desktop-notifications.el (erc-notifications):
   Add missing group :version tags.
   
   * gnus/gnus-notifications.el (gnus-notifications):
   Add missing group :version tag.
   * gnus/gnus-msg.el (gnus-gcc-pre-body-encode-hook)
   (gnus-gcc-post-body-encode-hook):
   * gnus/gnus-sync.el (gnus-sync-lesync-name)
   (gnus-sync-lesync-install-topics): Add missing custom :version tags.
   d1a1c7e6
 5. 11 Sep, 2012 1 commit
 6. 03 Sep, 2012 1 commit
 7. 31 Aug, 2012 1 commit
 8. 30 Aug, 2012 1 commit
 9. 29 Aug, 2012 1 commit