1. 18 Oct, 2006 1 commit
 2. 02 Oct, 2006 1 commit
 3. 28 Sep, 2006 1 commit
 4. 06 Sep, 2006 1 commit
 5. 06 Feb, 2006 1 commit
 6. 18 Jan, 2006 1 commit
 7. 10 Jan, 2006 1 commit
 8. 28 Dec, 2005 1 commit
 9. 09 Dec, 2005 1 commit
 10. 06 Dec, 2005 1 commit
 11. 16 Nov, 2005 1 commit
 12. 17 Jul, 2005 2 commits
 13. 04 Jul, 2005 1 commit
 14. 22 May, 2005 1 commit
 15. 16 May, 2005 1 commit
 16. 09 Feb, 2005 1 commit
 17. 27 Dec, 2004 2 commits
 18. 11 Oct, 2004 1 commit
  • Simon Josefsson's avatar
   (smtpmail-open-stream): Look for · e8620cb6
   Simon Josefsson authored
   starttls-gnutls-program instead of starttls-program iff
   starttls-use-gnutls is non-nil.
   (smtpmail-open-stream): Don't overwrite user settings of
   starttls-extra-arguments and starttls-extra-args.
   e8620cb6
 19. 28 May, 2004 1 commit
 20. 09 Apr, 2004 1 commit
 21. 11 Mar, 2004 1 commit
 22. 11 Feb, 2004 1 commit
 23. 04 Feb, 2004 1 commit
 24. 20 Jan, 2004 1 commit
 25. 18 Jan, 2004 1 commit
 26. 28 Sep, 2003 1 commit
 27. 01 Sep, 2003 1 commit
 28. 26 Aug, 2003 1 commit
  • Glenn Morris's avatar
   Fix previous change: · ff981226
   Glenn Morris authored
   (smtpmail-send-queued-mail): Set smtpmail-mail-address before
   calling smtpmail-via-smtp.
   (smtpmail-via-smtp): Add fall-back values for envelope-from.
   ff981226
 29. 24 Aug, 2003 1 commit
 30. 13 Jul, 2003 1 commit
 31. 13 May, 2003 1 commit
 32. 09 May, 2003 1 commit
 33. 08 May, 2003 1 commit
 34. 04 Feb, 2003 1 commit
 35. 15 Dec, 2002 1 commit
 36. 18 Nov, 2002 1 commit
 37. 11 Oct, 2002 1 commit
 38. 29 Sep, 2002 1 commit