1. 27 Oct, 2013 1 commit
  • Rüdiger Sonderfeld's avatar
   Add menu for M-x man · ca7e59d4
   Rüdiger Sonderfeld authored
   * lisp/man.el (man-imenu-title): New option.
   (Man-mode-map): Add menu. 
   (Man-mode): Add imenu to menu.
   
   Fixes: debbugs:15722
   ca7e59d4
 2. 26 Oct, 2013 7 commits
 3. 25 Oct, 2013 21 commits
 4. 24 Oct, 2013 11 commits