1. 23 Jun, 2010 6 commits
  • Glenn Morris's avatar
   Untabify doc/lispref/*.texi. · d24880de
   Glenn Morris authored
   * abbrevs.texi, commands.texi, compile.texi, debugging.texi:
   * display.texi, edebug.texi, elisp.texi, eval.texi, files.texi:
   * frames.texi, functions.texi, internals.texi, keymaps.texi:
   * loading.texi, minibuf.texi, numbers.texi, os.texi, processes.texi:
   * searching.texi, sequences.texi, strings.texi, syntax.texi:
   * text.texi, tips.texi, vol1.texi, vol2.texi, windows.texi:
   Untabify Texinfo files.
   d24880de
  • Karl Fogel's avatar
   Backport from trunk: doc fix. · 2c79f053
   Karl Fogel authored
   * lisp/simple.el (compose-mail): Fix doc string to refer to
   `compose-mail-user-agent-warnings', instead of to the nonexistent
   `compose-mail-check-user-agent'.
   2c79f053
  • Glenn Morris's avatar
  • Glenn Morris's avatar
   Untabify doc/misc/*.texi. · 9360256a
   Glenn Morris authored
   * autotype.texi, cl.texi, dired-x.texi, ebrowse.texi, ede.texi:
   * eieio.texi, faq.texi, flymake.texi, forms.texi, gnus-faq.texi:
   * idlwave.texi, mh-e.texi, org.texi, pcl-cvs.texi, pgg.texi:
   * reftex.texi, sasl.texi, sc.texi, sem-user.texi, semantic.texi:
   * sieve.texi, smtpmail.texi, speedbar.texi, vip.texi, viper.texi:
   * widget.texi: Untabify (except for examples).
   9360256a
  • Glenn Morris's avatar
   e0e10d9d
  • Glenn Morris's avatar
   Untabify doc/emacs/*.texi files. · 8838673e
   Glenn Morris authored
   * abbrevs.texi, basic.texi, buffers.texi, building.texi, calendar.texi:
   * custom.texi, dired.texi, display.texi, emacs.texi, emerge-xtra.texi:
   * files.texi, fortran-xtra.texi, frames.texi, help.texi, killing.texi:
   * maintaining.texi, mark.texi, mini.texi, misc.texi, msdog.texi:
   * programs.texi, rmail.texi, screen.texi, search.texi, sending.texi:
   * text.texi, trouble.texi, vc1-xtra.texi, xresources.texi:
   Untabify Texinfo files.
   8838673e
 2. 22 Jun, 2010 10 commits
 3. 21 Jun, 2010 1 commit
 4. 20 Jun, 2010 2 commits
 5. 19 Jun, 2010 6 commits
 6. 17 Jun, 2010 1 commit
 7. 16 Jun, 2010 2 commits
 8. 15 Jun, 2010 6 commits
 9. 12 Jun, 2010 5 commits
 10. 10 Jun, 2010 1 commit