1. 25 May, 2010 1 commit
  • Stefan Monnier's avatar
   Replace Lisp calls to delete-backward-char by delete-char. · d355a0b7
   Stefan Monnier authored
   * bs.el, expand.el, ido.el, image-dired.el, lpr.el, pcomplete.el,
   skeleton.el, term.el, time.el, wid-edit.el, woman.el,
   calc/calc-graph.el, calc/calc-help.el, calc/calc-incom.el,
   calc/calc.el, emacs-cl-extra.el, emacs-cl-loaddefs.el,
   emulation/cua-rect.el, emulation/viper-ex.el, eshell/esh-test.el,
   eshell/eshell.el, gnus/gnus-uu.el, gnus/nndoc.el, gnus/nnrss.el,
   gnus/rfc2047.el, gnus/utf7.el, international/utf-7.el,
   language/ethio-util.el, mh-e/mh-alias.el, mh-e/mh-search.el,
   net/imap.el, net/rcirc.el, obsolete/complete.el, play/decipher.el,
   progmodes/ada-mode.el, progmodes/cc-awk.el, progmodes/dcl-mode.el,
   progmodes/ps-mode.el, progmodes/verilog-mode.el,
   progmodes/vhdl-mode.el, textmodes/bibtex.el, textmodes/fill.el,
   textmodes/reftex-auc.el, textmodes/rst.el, textmodes/sgml-mode.el,
   textmodes/table.el, textmodes/texinfmt.el: Replace Lisp calls to
   delete-backward-char by calls to delete-char.
   d355a0b7
 2. 13 Jan, 2010 1 commit
 3. 05 Jan, 2009 1 commit
 4. 06 May, 2008 1 commit
 5. 03 Mar, 2008 1 commit
 6. 07 Jan, 2008 1 commit
 7. 28 Oct, 2007 1 commit
 8. 25 Jul, 2007 1 commit
 9. 21 Jan, 2007 1 commit
 10. 05 Feb, 2006 1 commit
 11. 06 Aug, 2005 1 commit
 12. 04 Jul, 2005 1 commit
 13. 30 May, 2005 1 commit
  • Miles Bader's avatar
   Revision: miles@gnu.org--gnu-2005/emacs--cvs-trunk--0--patch-339 · e9bd5782
   Miles Bader authored
   Merge from gnus--rel--5.10
   
   Patches applied:
   
    * gnus--rel--5.10 (patch 76)
   
     - Update from CVS
   
   2005-05-30 Reiner Steib <Reiner.Steib@gmx.de>
   
     * lisp/gnus/gnus-agent.el (gnus-agent-regenerate-group)
     (gnus-agent-fetch-articles): Replace `string-to-int' by
     `string-to-number'.
     * lisp/gnus/gnus-art.el (gnus-button-fetch-group): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-cache.el (gnus-cache-generate-active)
     (gnus-cache-articles-in-group): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-group.el (gnus-group-set-current-level)
     (gnus-group-insert-group-line): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-score.el (gnus-score-set-expunge-below)
     (gnus-score-set-mark-below, gnus-summary-score-effect)
     (gnus-summary-score-entry): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-soup.el (gnus-soup-send-packet, gnus-soup-parse-areas)
     (gnus-soup-pack): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-spec.el (gnus-xmas-format): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-start.el (gnus-newsrc-to-gnus-format): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-sum.el (gnus-create-xref-hashtb): Ditto.
     * lisp/gnus/gnus-uu.el (gnus-uu-expand-numbers): Ditto.
     * lisp/gnus/nnbabyl.el (nnbabyl-article-group-number): Ditto.
     * lisp/gnus/nndb.el (nndb-get-remote-expire-response): Ditto.
     * lisp/gnus/nndiary.el (nndiary-parse-schedule-value)
     (nndiary-string-to-number, nndiary-request-replace-article)
     (nndiary-request-article): Ditto.
     * lisp/gnus/nndoc.el (nndoc-rnews-body-end, nndoc-mbox-body-end): Ditto.
     * lisp/gnus/nndraft.el (nndraft-articles, nndraft-request-group): Ditto.
     * lisp/gnus/nneething.el (nneething-make-head): Ditto.
     * lisp/gnus/nnfolder.el (nnfolder-request-article)
     (nnfolder-retrieve-headers): Ditto.
     * lisp/gnus/nnheader.el (nnheader-file-to-number): Ditto.
     * lisp/gnus/nnkiboze.el (nnkiboze-request-article): Ditto.
     * lisp/gnus/nnmail.el (nnmail-process-unix-mail-format)
     (nnmail-process-babyl-mail-format): Ditto.
     * lisp/gnus/nnmbox.el (nnmbox-read-mbox, nnmbox-article-group-number): Ditto.
     * lisp/gnus/nnmh.el (nnmh-update-gnus-unreads, nnmh-active-number)
     (nnmh-request-create-group, nnmh-request-list-1)
     (nnmh-request-group, nnmh-request-article): Ditto.
     * lisp/gnus/nnml.el (nnml-request-replace-article, nnml-request-article): Ditto.
     * lisp/gnus/nnrss.el (nnrss-find-rss-via-syndic8): Ditto.
     * lisp/gnus/nnsoup.el (nnsoup-make-active): Ditto.
     * lisp/gnus/nnspool.el (nnspool-find-id, nnspool-request-group): Ditto.
     * lisp/gnus/nntp.el (nntp-find-group-and-number)
     (nntp-retrieve-headers-with-xover): Ditto.
     * lisp/gnus/pgg-gpg.el (pgg-gpg-snarf-keys-region): Ditto.
     * lisp/gnus/pgg-parse.el (pgg-read-body, pgg-read-bytes)
     (pgg-format-key-identifier): Ditto.
     * lisp/gnus/pop3.el (pop3-last, pop3-stat): Ditto.
     * lisp/gnus/qp.el (quoted-printable-decode-region): Ditto.
   
     * lisp/gnus/spam-report.el (spam-report-url-ping-mm-url): Use format instead
     of concat.
   e9bd5782
 14. 04 Sep, 2004 1 commit
  • Miles Bader's avatar
   Revision: miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--cvs-trunk--0--patch-523 · 23f87bed
   Miles Bader authored
   Merge from emacs--gnus--5.10, gnus--rel--5.10
   
   Patches applied:
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--gnus--5.10--base-0
     tag of miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--cvs-trunk--0--patch-464
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--gnus--5.10--patch-1
     Import from CVS branch gnus-5_10-branch
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--gnus--5.10--patch-2
     Merge from lorentey@elte.hu--2004/emacs--multi-tty--0, emacs--cvs-trunk--0
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--gnus--5.10--patch-3
     Merge from gnus--rel--5.10
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/emacs--gnus--5.10--patch-4
     Merge from gnus--rel--5.10
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/gnus--rel--5.10--patch-18
     Update from CVS
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/gnus--rel--5.10--patch-19
     Remove autoconf-generated files from archive
   
    * miles@gnu.org--gnu-2004/gnus--rel--5.10--patch-20
     Update from CVS
   23f87bed
 15. 12 Mar, 2004 1 commit
 16. 08 Sep, 2003 1 commit
 17. 01 Sep, 2003 1 commit
 18. 04 Feb, 2003 1 commit
 19. 21 Jun, 2002 1 commit
 20. 08 Nov, 2000 1 commit
 21. 19 Sep, 2000 1 commit
 22. 20 Feb, 1999 1 commit
 23. 16 Apr, 1997 1 commit
 24. 30 Aug, 1996 1 commit
 25. 25 Jun, 1996 1 commit
 26. 14 Jan, 1996 1 commit
 27. 04 Nov, 1995 1 commit