1. 26 Aug, 1997 1 commit
 2. 24 Jul, 1997 1 commit
 3. 09 Jul, 1997 1 commit
 4. 22 Jun, 1997 1 commit
 5. 17 May, 1997 1 commit
 6. 27 Apr, 1997 1 commit
 7. 23 Mar, 1997 1 commit
 8. 22 Mar, 1997 1 commit
  • Richard M. Stallman's avatar
   (frame_buffer_list, set_frame_buffer_list): New functions. · fa54c6ae
   Richard M. Stallman authored
   (store_frame_param): Handle buffer-list parameter.
   (Qbuffer_list): New variable.
   (syms_of_frame_1): Initialize it.
   (make_frame): Initialize buffer_list field.
   (Fframe_parameters): Handle buffer-list parameter.
   (frames_discard_buffer): New function.
   (make_frame): Initialize buffer_list.
   fa54c6ae
 9. 20 Feb, 1997 1 commit
  • Karl Heuer's avatar
   Include "charset.h" · 71025e5e
   Karl Heuer authored
   [HAVE_WINDOW_SYSTEM]: Include fontset.h.
   (make_frame): Allocate member `fontset_data' of the struct frame.
   (Fdelete_frame): Free the area for the member.
   71025e5e
 10. 19 Nov, 1996 1 commit
 11. 12 Nov, 1996 1 commit
 12. 07 Nov, 1996 1 commit
 13. 02 Oct, 1996 1 commit
 14. 22 Sep, 1996 1 commit
 15. 21 Sep, 1996 1 commit
 16. 13 Sep, 1996 1 commit
 17. 04 Sep, 1996 1 commit
 18. 01 Sep, 1996 1 commit
 19. 16 Jul, 1996 1 commit
 20. 28 Jun, 1996 1 commit
 21. 10 Jun, 1996 3 commits
 22. 23 Apr, 1996 1 commit
 23. 12 Apr, 1996 1 commit
 24. 09 Apr, 1996 1 commit
 25. 24 Jan, 1996 1 commit
 26. 19 Jan, 1996 1 commit
 27. 18 Jan, 1996 1 commit
 28. 15 Jan, 1996 1 commit
 29. 09 Jan, 1996 1 commit
 30. 19 Dec, 1995 1 commit
 31. 11 Nov, 1995 2 commits
 32. 07 Nov, 1995 1 commit
 33. 04 Nov, 1995 1 commit
 34. 03 Oct, 1995 1 commit
 35. 02 Sep, 1995 1 commit
 36. 12 Aug, 1995 1 commit
 37. 05 Aug, 1995 1 commit