• Lars Ingebrigtsen's avatar
  Use `format-prompt' when prompting with default values · 7d927fa8
  Lars Ingebrigtsen authored
  * lisp/woman.el (woman-file-name):
  * lisp/wid-edit.el (widget-file-prompt-value)
  (widget-coding-system-prompt-value):
  * lisp/w32-fns.el (w32-set-system-coding-system):
  * lisp/vc/vc.el (vc-print-root-log):
  * lisp/vc/vc-annotate.el (vc-annotate):
  * lisp/vc/emerge.el (emerge-read-file-name):
  * lisp/vc/ediff.el (ediff-directories)
  (ediff-directory-revisions, ediff-directories3)
  (ediff-merge-directories, )
  (ediff-merge-directories-with-ancestor)
  (ediff-merge-directory-revisions)
  (ediff-merge-directory-revisions-with-ancestor)
  (ediff-merge-revisions, ediff-merge-revisions-with-ancestor)
  (ediff-revision):
  * lisp/vc/ediff-util.el (ediff-toggle-regexp-match):
  * lisp/vc/ediff-mult.el (ediff-filegroup-action):
  * lisp/vc/add-log.el (prompt-for-change-log-name):
  * lisp/textmodes/table.el (table-insert-row-column)
  (table-span-cell, table-split-cell-horizontally)
  (table-split-cell, table-justify, table-generate-source)
  (table-insert-sequence, table-capture)
  (table--read-from-minibuffer, table--query-justification):
  * lisp/textmodes/sgml-mode.el (sgml-tag, sgml-tag-help):
  * lisp/textmodes/reftex-ref.el (reftex-goto-label):
  * lisp/textmodes/refer.el (refer-get-bib-files):
  * lisp/textmodes/css-mode.el (css-lookup-symbol):
  * lisp/term.el (serial-read-name, serial-read-speed):
  * lisp/speedbar.el (speedbar-change-initial-expansion-list):
  * lisp/simple.el (previous-matching-history-element)
  (set-variable):
  * lisp/ses.el (ses-read-cell, ses-set-column-width):
  * lisp/replace.el (query-replace-read-from)
  (occur-read-primary-args):
  * lisp/rect.el (string-rectangle, string-insert-rectangle):
  * lisp/progmodes/tcl.el (tcl-help-on-word):
  * lisp/progmodes/sh-script.el (sh-set-shell):
  * lisp/progmodes/python.el (python-eldoc-at-point):
  * lisp/progmodes/octave.el (octave-completing-read)
  (octave-update-function-file-comment, octave-insert-defun):
  * lisp/progmodes/inf-lisp.el (lisp-symprompt):
  * lisp/progmodes/cperl-mode.el (cperl-info-on-command)
  (cperl-perldoc):
  * lisp/progmodes/compile.el (compilation-find-file):
  * lisp/net/rcirc.el (rcirc-prompt-for-encryption):
  * lisp/net/eww.el (eww):
  * lisp/net/browse-url.el (browse-url-with-browser-kind):
  * lisp/man.el (man):
  * lisp/mail/sendmail.el (sendmail-query-user-about-smtp):
  * lisp/mail/mailalias.el (build-mail-aliases):
  * lisp/mail/mailabbrev.el (merge-mail-abbrevs)
  (rebuild-mail-abbrevs):
  * lisp/locate.el (locate-prompt-for-search-string):
  * lisp/isearch.el (isearch-occur):
  * lisp/international/ogonek.el (ogonek-read-encoding)
  (ogonek-read-prefix):
  * lisp/international/mule.el (read-buffer-file-coding-system)
  (set-terminal-coding-system, set-keyboard-coding-system)
  (set-next-selection-coding-system, recode-region):
  * lisp/international/mule-cmds.el ()
  (universal-coding-system-argument, search-unencodable-char)
  (select-safe-coding-system-interactively):
  * lisp/info.el (Info-search, Info-search-backward, Info-menu):
  * lisp/info-look.el (info-lookup-interactive-arguments):
  * lisp/imenu.el (imenu--completion-buffer):
  * lisp/ibuf-ext.el (mode, used-mode, ibuffer-mark-by-mode):
  * lisp/hi-lock.el (hi-lock-unface-buffer)
  (hi-lock-read-face-name):
  * lisp/help.el (view-emacs-news, where-is):
  * lisp/help-fns.el (describe-variable, describe-symbol)
  (describe-keymap):
  * lisp/gnus/mm-decode.el (mm-save-part):
  * lisp/gnus/gnus-sum.el (gnus-summary-browse-url):
  * lisp/gnus/gnus-group.el (gnus-group--read-bug-ids)
  (gnus-group-set-current-level):
  * lisp/frame.el (make-frame-on-monitor)
  (close-display-connection, select-frame-by-name):
  * lisp/format.el (format-encode-buffer, format-encode-region):
  * lisp/files.el (recode-file-name):
  * lisp/files-x.el (read-file-local-variable)
  (read-file-local-variable-value, )
  (read-file-local-variable-mode):
  * lisp/ffap.el (ffap-menu-ask):
  * lisp/faces.el (face-read-string):
  * lisp/facemenu.el (facemenu-set-charset):
  * lisp/erc/erc-dcc.el (erc-dcc-do-GET-command):
  * lisp/emulation/edt-mapper.el (edt-mapper):
  * lisp/emacs-lisp/trace.el (trace--read-args)
  (trace-function-foreground, trace-function-background):
  * lisp/emacs-lisp/smie.el (smie-config-set-indent):
  * lisp/emacs-lisp/re-builder.el (reb-change-syntax):
  * lisp/emacs-lisp/package.el (describe-package):
  * lisp/emacs-lisp/find-func.el (read-library-name)
  (find-function-read):
  * lisp/emacs-lisp/ert.el (ert-read-test-name)
  (ert-run-tests-interactively):
  * lisp/emacs-lisp/disass.el (disassemble):
  * lisp/emacs-lisp/debug.el (debug-on-entry)
  (debug-on-variable-change):
  * lisp/emacs-lisp/advice.el (ad-read-advised-function)
  (ad-read-advice-class, ad-read-advice-name, ad-read-regexp):
  * lisp/dired-x.el (dired--mark-suffix-interactive-spec):
  * lisp/dired-aux.el (dired-diff):
  * lisp/cus-edit.el (custom-variable-prompt, customize-mode)
  (customize-changed-options):
  * lisp/completion.el (interactive-completion-string-reader):
  * lisp/calendar/timeclock.el (timeclock-ask-for-project):
  * lisp/calc/calcalg3.el (calc-get-fit-variables):
  * lisp/calc/calc-store.el (calc-edit-variable):
  * lisp/calc/calc-bin.el (calc-word-size):
  * lisp/bookmark.el (bookmark-set-internal):
  * lisp/abbrev.el (read-abbrev-file): Use `format-prompt' for
  prompting (bug#12443).
  7d927fa8