• Lute Kamstra's avatar
  * align.el: · 9201cc28
  Lute Kamstra authored
  * allout.el:
  * apropos.el:
  * arc-mode.el:
  * autoinsert.el:
  * avoid.el:
  * battery.el:
  * bookmark.el:
  * buff-menu.el:
  * calculator.el:
  * chistory.el:
  * cmuscheme.el:
  * comint.el:
  * compare-w.el:
  * dabbrev.el:
  * delim-col.el:
  * desktop.el:
  * diff-mode.el:
  * diff.el:
  * dired-aux.el:
  * dired-x.el:
  * dired.el:
  * dos-vars.el:
  * ediff-diff.el:
  * ediff-help.el:
  * ediff-init.el:
  * ediff-merg.el:
  * ediff-mult.el:
  * ediff-ptch.el:
  * ediff-vers.el:
  * ediff-wind.el:
  * ediff.el:
  * emerge.el:
  * facemenu.el:
  * faces.el:
  * ffap.el:
  * filecache.el:
  * find-dired.el:
  * font-core.el:
  * font-lock.el:
  * forms.el:
  * fringe.el:
  * help-at-pt.el:
  * hippie-exp.el:
  * ido.el:
  * image-file.el:
  * imenu.el:
  * indent.el:
  * info.el:
  * isearchb.el:
  * iswitchb.el:
  * jit-lock.el:
  * jka-compr.el:
  * log-edit.el:
  * lpr.el:
  * ls-lisp.el:
  * man.el:
  * menu-bar.el:
  * midnight.el:
  * mouse-sel.el:
  * mouse.el:
  * msb.el:
  * outline.el:
  * paren.el:
  * pcmpl-cvs.el:
  * pcmpl-gnu.el:
  * pcomplete.el:
  * pcvs-info.el:
  * pcvs-parse.el:
  * printing.el:
  * ps-mule.el:
  * ps-print.el:
  * replace.el:
  * ruler-mode.el:
  * saveplace.el:
  * sb-image.el:
  * scroll-bar.el:
  * sha1.el:
  * shadowfile.el:
  * shell.el:
  * sort.el:
  * speedbar.el:
  * strokes.el:
  * tempo.el:
  * term.el:
  * terminal.el:
  * time-stamp.el:
  * time.el:
  * tree-widget.el:
  * type-break.el:
  * vc-cvs.el:
  * vc-hg.el:
  * vc-mcvs.el:
  * vc-rcs.el:
  * vc-sccs.el:
  * vc.el:
  * view.el:
  * w32-vars.el:
  * whitespace.el:
  * wid-edit.el: Remove leading * from docstrings of defcustoms,
  deffaces, defconsts and defuns.
  9201cc28
pcvs-info.el 17.2 KB