• Mattias Engdegård's avatar
  Remove (or double) redundant backslashes in string literals · 0c6c8aa0
  Mattias Engdegård authored
  See discussion at
  https://lists.gnu.org/archive/html/emacs-devel/2020-01/msg00749.html .
  
  * lisp/obsolete/iswitchb.el (iswitchb-summaries-to-end):
  * test/src/regex-emacs-tests.el (regex-tests-BOOST-frob-escapes):
  * test/lisp/help-fns-tests.el (help-fns-test-lisp-macro)
  (help-fns-test-lisp-defun, help-fns-test-lisp-defsubst)
  (help-fns-test-alias-to-defun, help-fns-test-bug23887):
  Double backslashes for desired effect.
  * lisp/org/ol.el (org-link-escape):
  * lisp/net/nsm.el (nsm-protocol-check--rsa-kx)
  (nsm-protocol-check--anon-kx, nsm-protocol-check--sha1-sig):
  * lisp/obsolete/old-whitespace.el (whitespace-buffer):
  * lisp/obsolete/rcompile.el (remote-compile-run-before):
  * lisp/obsolete/vi.el (vi-end-of-blank-delimited-word):
  * lisp/obsolete/vip.el (vip-current-major-mode)
  (vip-paren-match, vip-switch-to-buffer)
  (vip-switch-to-buffer-other-window, vip-kill-buffer)
  (vip-get-ex-token, ex-edit):
  * lisp/org/org-element.el (org-element--cache-sync-requests):
  * lisp/org/org.el (org-sparse-tree):
  * lisp/textmodes/reftex.el (reftex-report-bug):
  * test/lisp/ibuffer-tests.el (ibuffer-save-filters):
  * test/lisp/international/ucs-normalize-tests.el
  (ucs-normalize-tests--insert-failing-lines):
  * test/lisp/simple-tests.el (undo-test-kill-c-a-then-undo):
  * test/lisp/textmodes/conf-mode-tests.el (conf-test-toml-mode):
  * test/src/regex-emacs-tests.el (regex-tests-compare):
  Remove redundant backslashes.
  0c6c8aa0
ol.el 69 KB